Kam nas pelje neupoštevanje sprejetih zavez?

Kam nas pelje neupoštevanje sprejetih zavez?

Društvo DeMS se zavzema, za čim hitrejši prehod Slovenije v smeri nizkoogljične družbe, zato podpiramo razvoj e-mobilnosti, proizvodnjo lastne električne energije doma ali v službi in njeno hrambo v hranilnikih energije.

Člani DeMS redno spremljamo dogajanje v Sloveniji kot tudi v bližnji in daljni okolici v okviru našega interesnega področja. Ob zaključku leta 2021 smo opazili različne statistike in med drugim tudi podatke o številu prodanih in registriranih električnih vozil.

Spodaj rast registriranih e-vozil po letih.

V večini razvitih držav je leto 2021 postalo prelomno na področju novo registriranih električnih vozil. V lanskem letu je rast prodaje presegla vsa pričakovanja analitikov in v nekaterih državah so določeni električni modeli zasedli številčno celo prva ali druga mesta med vsemi tipi pogonov. Na Norveškem se je več kot 90 % zasebnikov odločilo za električno vozilo.

Podatki za Slovenijo pa na našo žalost precej razočarajo in drastično odstopajo od drugih Evropskih držav. Številčna prodaja novih električnih vozil v letu 2021 krepko zaostaja za že tako dokaj neambicioznimi načrti države na tem področju. 

Dejansko stanje registriranih e-vozil in pričakovana rast

V letu 2020 je bilo registriranih 1.539 novih električnih vozil. V letu 2021 pa je bilo registriranih samo 2.062 novih električnih vozil, kar predstavlja le 34 % rast prodaje.

Članom našega društva je poznano precej oseb, ki so v letu 2019 naročili nova električna vozila in se je njihova dobava zavlekla pozno v leto 2020 ali celo 2021 in med čakanjem na novo vozilo se je subvencija najprej znižala iz 7.500 EUR na 6.000 EUR in nekateri kupci so odstopili od nakupa, ker se jim je finančna konstrukcija podrla. Še slabše so odnesli tisti kupci, ki so čakali na vozilo do leta 2021 in niso predhodno vložili vloge za subvencijo, ker se je konec leta 2020 subvencija znižala še enkrat, in sicer na 4.500 EUR.

Kaj se dogaja z e-mobilnostjo na sončni strani Alp

Jesensko znižanje subvencije je sovpadalo s prihodom Renaulta Twinga na slovenski trg, ki ga ekskluzivno izdelujejo v novomeškem Revozu. Celotno reklamno kampanjo, ki je bila že objavljena, so morali čez noč spremeniti, ker se je zaradi znižanja subvencije in maksimalnega odstotka subvencije drastično spremenila cena nizkocenovnemu Twingu. Prava slovenska usklajena polomija.

eTwingo

Za pravne osebe so postavili dodatne omejitve za pridobitev subvencije na razliko med primerljivim klasičnim vozilom in v določenih primerih postavili zelo čudna primerljiva vozila in tako defacto zniževali subvencijo pravnim osebam.

Dogajanje v Sloveniji z dvakratnim zniževanjem subvencije v letu 2020, tudi za doma proizvedeni model, je v času zdravstvene krize (kjer so v drugih državah EU subvencije celo dvigovali) vplivalo, da se prodaja novih EV ni odvijala po pričakovanjih.

Po katastrofalnem letu 2021 na področju emobilnosti nas je kot novoletna čestitka pričakala sprememba obračuna DDV na električna vozila, ki omogoča odbitek DDV pri nakupu električnega vozila za DDV zavezance in hkratno ukinitev subvencije za vse pravne osebe.

Mogoče se predmetna odločitev na prvi pogled zdi zelo smiselna, v smislu poenostavitve poslovanja in debirokratizacije, kjer se je Eko sklad razbremeni izdaje stotin sklepov o dodelitvi subvencije in preverjanju gore dokumentacije za vsak sklep ter tudi navideznemu povečanju podpore na račun odbitka DDV.

Kot je v navadi v Sloveniji, ministrstva pohitijo z zakoni, a s podzakonskimi akti čakajo in zavlačujejo. Zato nam tudi v tem primeru še v februarju 2022 ni znano, kako je z odbitkom DDV za službena vozila, ki so tudi za zasebno uporabo.

Postavite se v vlogo podjetja, ki je že naročilo električno vozilo pred pol leta ali več in sedaj čaka na prevzem, ker ne ve, kaj in kako izvesti nakup, ter na drugi strani prodajalca, ki bi rad dobil denar za vozilo na zalogi. Nastaja gospodarska škoda.

Pošta

Sedaj pa je čas, da razmislimo tudi, zakaj je ukinitev subvencije za vse pravne osebe slaba!

Katera vozila naredijo največ kilometrov na naših cestah in predvsem v mestnih središčih, kjer nas večina prebiva in vdihujemo izpuhe fosilno gnanih vozil?

To so tovorna vozila, vozila za prevoz potnikov, dostavo blaga, taksi vozila, rent-a-car ter »car sharing« vozila, ki so že do sedaj imela pravico do odbitka DDV.

Katera vozila je iz naslova kakovosti zraka v mestih in naseljih ter energetske učinkovitosti smiselno prvo preusmeriti v bolj trajnostno rabo energije in drastično znižati emisije na mestu uporabe? Tista, ki naredijo največ kilometrov in dnevno naredijo med 200 do 400 km po mestih ali tista, ki se vozijo par km stran v službo in domov?

Ukinitev subvencij za pravne osebe in še posebej za tiste, ki so že predhodno imeli pravico do odbitka DDV, tudi nasprotuje ukrepu NEPN (Nacionalni Energetski Podnebni Načrt) v poglavju 3.2.3 Promet pod točko Finančne spodbude za vozila z nizkimi emisijami CO2: »Spodbude elektrifikaciji voznega parka v mestih (JPP – avtobusi, taksiji)«

Podjetja v osnovi zasledujejo cilj ustvarjanja dobička in poleg drugih eksternalij, zagotavljajo dohodke zaposlenim, plačilo davkov, zagotavljanja storitev in blaga na trgu in tako dalje. Vsem podjetjem, ki so že sedaj imela pravico do odbitka DDV, se je zaradi ukinitve subvencij, čez noč podrla ekonomska logika pri uporabi novih električnih vozil za svojo dejavnost in verjetno bo njihov prehod na bolj čist in učinkovit pogon moral počakati ali pa se bo krivulja uporabe električnih vozil zmanjšala.

V primeru, da se število novo registriranih električnih vozil letos in drugo leto ne približa načrtovanim in se rast števila električnih vozil upočasni, bo prodaja tudi v kasnejših letih proti letu 2030 zaostajala, kar bo posledično pomenilo, da ne bomo mogli doseči kumulativnih ciljev in zavez do EU za zmanjšanje izpustov v prometu.

Od države in njenih organov pričakujemo, da se dolgoročne strategije za prehod na trajnostno mobilnost in rabo energije, ki so jih sprejeli držijo, in da so ukrepi dolgoročni in znani več let vnaprej, da lahko prebivalstvo in gospodarstvo načrtuje svoje investicije in izdatke.

Odločitev za ukinitev subvencij za pravne osebe in tudi dvakratno znižanje subvencij v letu 2020 je v zadnjih dnevih še toliko bolj nesmiselno, ko je država čez noč sprejela odločitev, da nas vse uporabnike energije obdari za tri mesece za prispevek za obnovljive vire ter nam pri elektriki za enako obdobje ukine omrežnino, kar bo podnebni sklad in operaterje elektroenergetskega omrežja prikrajšalo za najmanj 70 milijonov EUR, kar bi omogočilo več kot 15.000 subvencij za električna vozila pravnih oseb ali postavitev 30.000 novih polnilnic moči do 22 kW.

Žužemberk 2021

Sedaj pa je vprašanje, ali bomo lahko dosegli načrtovano prodajo 6.600 novih električnih vozil v letu 2022 in celo 9.600 v letu 2023 ter do leta 2030 dosegli 365.000 električnih vozil na naših cestah?

Naše mnenje je, da brez kvalitetnih dobro usklajenih dolgoročnih načrtov in uporabnih ukrepov, namesto Ad-Hoc ukrepov preko noči, ne bomo dosegli zavez, ki smo jih obljubili sebi in EU do leta 2030.

Zapisal

Marko Logonder

Viri:

  1. Iskanje po bazi prvič registriranih vozil v Republiki Sloveniji.
  2. Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem. pektorju v Republiki Sloveniji.
  3. Nacionalni energetski in podnebni načrt.

 

 

Leave a Reply