poslanstvo in vizija – DeMS društvo e-mobilnost Slovenija

Home / poslanstvo in vizija – DeMS društvo e-mobilnost Slovenija

Vizija in poslanstvo društva DeMS

V društvu delujemo ljubitelji z elektriko gnanih vozil. Prepričani smo, da uvedba e-vozil prinaša številne ekonomske in ekološke dobrobiti posamezniku, njegovi družini in družbi.

Naše poslanstvo je

  • splošna društvena dejavnost: organizacija družabnih srečanj, prirejanje predavanj, izletov, ekskurzij, izdajanje in distribucija raznovrstnega informativnega materiala;
  • splošna promocija e­mobilnosti: promocija e­mobilnosti in ozaveščanje javnosti s ciljem pospešiti prehod v nizkoogljično družbo na področju prometa;
  • zakonodajno področje: s svojimi predlogi svetuje regulatorjem sprejemati optimalne odločitve v javnem interesu;
  • polnilna infrastruktura: svetovanje pri vzpostavitvi optimalne infrastrukture za polnjenje električnih vozil;
  • izobraževalna dejavnost: organiziranje predavanj in seminarjev; izobraževanje mladih; organiziranje strokovnih srečanj;
  • svetovanje in sodelovanje: s sorodnimi organizacijami na lokalnem in mednarodnem nivoju;
  • spremlja in poroča o uresničitvah in posledicah evropske zakonodaje na področju e­mobilnosti;
  • izvaja meritve o stanju in učinkih ukrepov za zmanjšanje ogljičnih vplivov na posameznih področjih

Pozivamo odprte državljane in skupnosti, da resno razmislijo o vseh koristih uvedbe emobilnosti v svojem življenju. Upamo, da bomo skupaj z gospodarstvom s področja e-mobilnosti uspeli v čimvečji meri elektrificirati slovenski vozni park.

Rast EV

Okrogla miza MZI

Ambrus