Ocenjevanje javnih polnilnic za električna vozila

Ocenjevanje javnih polnilnic za električna vozila

Slovenski trg električnih vozil (EV) doživlja hitro rast, saj se število EV-jev na cestah nenehno povečuje. Zato je ključno, da smo ocenili uporabnost javnih polnilnih postaj za EV s stališča uporabnika. Polnilne postaje pogosto ne izpolnjujejo pričakovanj glede uporabniške izkušnje in ne zagotavljajo enake priročnosti kot tradicionalne bencinske črpalke.

Mavrica v Ljubljani

Ocena je vključevala obisk 48 lokacij s polnilnimi postajami za električna vozila po vsej Sloveniji, ki so zajemale različne ponudnike, pokrajine in načine polnjenja. Uporabniške izkušnje so se razlikovale od pozitivnih do povsem neuspešnih, kar jasno poudarja potrebo po izboljšavah v tem segmentu. Izzivi so vključevali težave pri iskanju polnilnih postaj, zapletene postopke registracije in plačila ter pomanjkanje standardizacije pri oznakah in označbah. Posebej opazno je bilo pomanjkanje zavetja ali nadstreškov na večini polnilnih postaj, kar je predstavljalo veliko neudobje, še posebej v slabem vremenu.

Nadstrešek bi prišel prav

Poleg tega je ocenjevanje razkrilo več težav s tehničnimi vidiki, kot so neenakomerna hitrost polnjenja in omejena razpoložljivost visoko zmogljivih polnilnih možnosti. Poudarjena je bila potreba po enotnih standardih za polnjenje, vključno z vrstami priključkov, da se zagotovi nemotena izkušnja za uporabnike električnih vozil.

Povzamemo lahko, da so nekatere polnilne postaje za električna vozila prejele dobre ocene, vendar so potrebne izboljšave, da bi naredili javno polnjenje bolj prijazno uporabnikom, učinkovito in enostavno dostopno za vse lastnike električnih vozil, tudi tiste, ki niso vešči tehnologije. Naslavljanje vprašanj, povezanih z vidnostjo postaj, načini plačila in standardizacijo infrastrukture za polnjenje, bo ključno za spodbujanje široke sprejetosti električnih vozil.

Kako smo ocenjevali?

Vsako polnilno postajo smo obiskali vsaj trije ocenjevalci in preizkusili vsaj dve različni vozili, ki podpirata polnjenje z različnimi močmi in standardi. Med našim obiskom smo izpolnili ocenjevalni obrazec, na katerem smo zapisali vse opažene pojavitve in podatke o polnilni postaji. Najpomembnejši podatki so bili zapisani v ocenjevalno tabelo, ki vsebuje naslednje kategorije:

 • Polnilna mesta (15 % celotne ocene): 

Prešteli smo število polnilnih mest za enosmerni ali izmenični tok in zapisali največjo ocenjeno moč polnjenja ter vrste polnilnih priključkov (tip 2, CCS, ChaDeMo). Polnilne postaje z več polnilnimi mesti in/ali višjo močjo polnjenja so prejele višje ocene.

 • Označenost (10 % celotne ocene): 

Preverili smo, ali je polnilna postaja ustrezno označena na bližnjih cestah ter preverili pravilnost prometnih znakov in talnih oznak na sami polnilnici. Najvišje ocene so dobile polnilnice, ki so označene vsaj na zadnjem križišču in imajo prometne znake ter talne oznake v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji.

 • Lokacija (15 % celotne ocene): 

Pregledali smo opremo parkirišča – ali je osvetljeno, pokrito in ali so na voljo posebna parkirna mesta za invalide ali družine z majhnimi otroki. Preverili smo tudi bližnje možnosti za toaletne prostore, hrano, pijačo, trgovine in prenočišča. Osvetlitev in pokritost parkirišča ter prisotnost toaletnih prostorov in možnosti dostopa do hrane in pijače so bili ključni elementi ocene.

 • Informacije (10 % celotne ocene): 

Preverili smo informacije o cenah in načinu polnjenja na polnilni postaji. Dodatne točke so bile dodeljene ponudnikom, ki so ceno prikazovali v digitalni obliki (s pomočjo kode QR).

 • Polnjenje (50 % celotne ocene): 

Ocenili smo način aktivacije polnjenja, pri čemer smo najvišje ocene dodelili postajam z načinom »priključi in polni«. Prav tako smo ocenili delovanje polnilne postaje. Dodatne točke so bile podeljene, če je na voljo polnilni kabel na postaji.

Pomembno je omeniti, da če je ocena za delovanje polnilnice nezadovoljiva, ocena za polnjenje ne more biti višja.

Vir: www.potrosnikovzoom.si. 

Predlogi za izboljšave:

 • Prometna signalizacija

Upoštevanje enotne prometne signalizacije in cestnih oznak za polnilnice električnih vozil, kar bo izboljšalo vidnost in olajšalo navigacijo.

Kam sedaj? Desno ali naravnost.
 • Preprost dostop do informacij

Zagotovitev preprostega dostopa do informacij o cenah in postopku polnjenja.

Pregled cen in navodila.
 • Dostopnost za vse skupine

Zagotovitev večje dostopnosti polnilnic za osebe s posebnimi potrebami in družine s podelitvijo posebnih parkirnih mest ter zagotovitvijo preprostega dostopa.

Problem dostopa obstaja že sedaj
 • Nadstrešek in dodatne storitve

Namestitev nadstreškov nad polnilnicami za zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, obvezne sanitarije ter ponudba možnosti za hrano in pijačo.

Polnilnica z nadstreškom, a obremenjena z drugimi pomanjkljivostmi.
 • Uporabniku prijazno delovanje

Poskrbite, da bodo polnilnice enostavne za uporabo, zlasti s poudarkom na načinu »priključi in polni«.

Po 20 minutah še vedno ni napredka pri polnjenju.
 • Enotni standardi za polnjenje

Uveljavite standardizacijo vrst priključkov in moči polnjenja za pozitivno izkušnjo uporabnikov električnih vozil.

Tudi napake se pojavljajo
 • Povečanje števila ultrahitrih polnilnic

Povečanje števila visokozmogljivih možnosti polnjenja (150 kW in več) za večje število električnih vozil in skrajšanje časa polnjenja.

Že sedaj je gneča
 • Ozaveščanje uporabnikov

Izvedba kampanj za ozaveščanje javnosti o lokacijah, lastnostih in koristih javnih polnilnic, s ciljem izobraževanja lastnikov električnih vozil in potencialnih uporabnikov.

Koper
 • Sodelovanje NVO

Spodbujanje sodelovanja med ponudniki polnilnic za električna vozila, vladnimi organi in nevladnimi organizacijami za skupno doseganje izboljšav.

Izobraževanje DeMS
 • Redno vzdrževanje 

Rutinsko vzdrževanje za obravnavo tehničnih težav in ohranjanje funkcionalnosti polnilnic.

Redno vzdrževana CCS ročka?

S takšnimi ukrepi bo Slovenija lahko bistveno izboljšala uporabnost in priročnost svojih javnih polnilnic za električna vozila ter s tem prispevala k širši sprejetosti električnih vozil in k bolj trajnostni prihodnosti.

Najlepša zahvala vsem članom Društva e-mobilnost Slovenija, ki so s svojimi dragocenimi prispevki in aktivnim sodelovanjem pri testiranju bistveno prispevali k našemu izjemnemu uspehu. Brez vas to preprosto ne bi bilo mogoče. Iskrena hvala, Alan, Matjaž P., Blaž, Robert, Matjaž K., Boštjan Z. in Zoran.

Ljubljana

Prav tako se želim iskreno zahvaliti ZPS in Boštjanu Okornu za trud, ki je prinesel rezultate, na podlagi katerih smo ocenili javno polnilno infrastrukturo.

 

Uredil in zapisal, Ignac Završnik

 

 

Leave a Reply