vizitka – DeMS društvo e-mobilnost Slovenija

Home / vizitka – DeMS društvo e-mobilnost Slovenija
Logo društva DEMS
DRUŠTVO E-MOBILNOST SLOVENIJA
Društvo DEMS
Krtina 95
1233 Dob
Matična številka:
4101359000
ident. št. za DDV in davčna številka:
57852405
transakcijski račun:

SI56 6100 0001 7958 151  (T) DH d.d.

Društvo je vpisano v register z dne 22.9.2017 pri UE Litija.

Številka vpisa v register  4101359000.

Društvo e-Mobilnost Slovenija ni zavezanec za DDV po 94. členu ZDDV-1

Društvo je vpisano v register nevladnih organizacij v javnem interesu s področja prometa z dnem 17.8.2021.

______________________________________________

predsednik / chairman
Ignac Završnik

+386 (0) 40 501 441

______________________________________________

upravni odbor / management board
______________________________________________
Marjan Božič

+386 (0) 31 727 089

______________________________________________

Dubravka Bošnjak
+386 (0) 51 302 359

______________________________________________

 Marko Logonder
+386 (0) 31 644 516

______________________________________________

Simon Zgonc
+386 (0) 41 772 773