vizitka – DeMS društvo e-mobilnost Slovenija

Home / vizitka – DeMS društvo e-mobilnost Slovenija
Logo društva DEMS
DRUŠTVO E-MOBILNOST SLOVENIJA
Društvo DEMS
Pokopališka pot 8
1270 Litija
Matična številka:
4101359000
ident. št. za DDV in davčna številka:
57852405
transakcijski račun:

SI56 6100 0001 7958 151  (T) DH d.d.

Društvo je vpisano v register z dne 22.9.2017 pri UE Litija.

Številka vpisa v register  4101359000.

Društvo e-Mobilnost Slovenija ni zavezanec za DDV po 94. členu ZDDV-1

Društvo je vpisano v register nevladnih organizacij v javnem interesu s področja prometa z dnem 17.8.2021.

______________________________________________

Predsednik
Ignac Završnik

+386 (0) 40 501 441

______________________________________________

Upravni odbor
______________________________________________
Marjan Božič

+386 (0) 31 727 089

______________________________________________

Dubravka Gramc
+386 (0) 51 302 359

______________________________________________

 Dejan Lavrič

+386 (0) 41 324 217

______________________________________________

Simon Zgonc

+386 (0) 41 772 773