DeMS anketa za lastnike/uporabnike električnih vozil

DeMS anketa za lastnike/uporabnike električnih vozil

V sodelovanju s hrvaškimi kolegi iz Strojne fakultete Zagreb, s katerimi sodeluje Društvo e-Mobilnost Slovenija na Interreg projektu, smo pripravili anketo s področja e-mobilnosti. V skladu z dogovorom smo jo izvedli med svojimi člani, hrvaški kolegi pa med naključnimi vozniki električnih vozil. Na podlagi zbranih odgovorov smo prišli do naslednjih ugotovitev:

Med našimi člani je 89 % takšnih, ki imajo v lasti električno vozilo, slab odstotek manj pa jih imajo vprašani na Hrvaškem.

eVozila

Pri nas je 51 % članov električno vozilo (EV) kupilo pred 2018, na Hrvaškem pa jih je kar 63 % kupilo EV v letu 2021.

80 % vprašanih slovenskih uporabnikov in samo 49 % hrvaških ima lastno hišo, vendar jih ima 32 % hrvaških  uporabnikov zato možnost lastnega parkirišča.

Tako slovenski kot hrvaški vozniki bi električno vozilo kupili s približno enakim odstotkom, t.j. okoli 44 %, tudi če ne bi imeli lastnega parkirišča.

DeMS povezuje eSlovenijo

V Sloveniji več kot tretjina vprašanih nima možnosti polnjenja EV v službi, slaba tretjina pa ima to možnost. Na Hrvaškem več kot polovica vprašanih nima možnosti polnjenja v službi in samo 1/8 ima možnost polnjenja v službi.

Kljub temu, da nimajo možnosti polnjenja v službi, bi se 3/4 vprašanih odločile za nakup električnega vozila tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

DeMS izobraževanja

Če ne bi bilo subvencij za nakup, bi samo 11 % kupilo električno vozilo na Hrvaškem in kar 43 % v Sloveniji.

75 % vprašanih bi se v Sloveniji odločilo za nakup, če bi bila subvencija med 5.000 € in 10.700 €, na Hrvaškem pa samo 69 % vprašanih.

Med vprašanimi v Sloveniji jih je največ odgovorilo, da bi izbrali električno vozilo zaradi okoljskih vidikov in nižjih stroškov, na Hrvaškem pa jih je večina izbrala nižje stroške in dolgoročni prihranek.

DeMS testi električnih vozil

V obeh državah so se kupci EV odločili za izbiro določenega modela predvsem zaradi nižjih stroškov uporabe.
Kot glavno pomanjkljivost električnih vozil navajajo v Sloveniji višjo ceno, na Hrvaškem pa nedobavljivost in negotovost pri cenah polnjenja.

V Sloveniji 62 % lastnikov električnih vozil ne bi nič spremenili pri nakupu in kar 27 % bi jih spremenilo znamko ali model, na Hrvaškem pa 75 % ne bi spremenilo odločitve in samo 15 % bi zamenjalo model ali znamko.

Blagovne znamke električnih vozil

Zaključimo lahko, da imamo v Sloveniji boljše pogoje za polnjenje tako doma kot v službi, v obeh državah pa se odločamo za nakup zaradi nižje cene uporabe. V Sloveniji nam je bolj pomemben okoljski vidik, na Hrvaškem pa dolgoročen prihranek.

Povezava do rezultatov ankete v Sloveniji in povezava do rezultatov ankete z analizo na Hrvaškem.

Zapisal

Marko Logonder

Leave a Reply