DeMS Scale UP e-Mobility v letu 2022

DeMS Scale UP e-Mobility v letu 2022

Strokovno srečanje z javno razpravo na temo e-mobilnosti

Društvo e-Mobilnost Slovenija (DeMS)

Glavna tema letošnjega prednovoletnega mednarodnega strokovnega srečanja 2. 12. 2022 v hotelu Maestoso Lipica je bila, kako v čim krajšem času elektrificirati promet in pri tem uporabiti čim bolj CO2 nevtralne vire električne energije. Oziroma, odločili smo se za izraz “Scale UP eMobility”. Zanimale so nas tudi izkušnje pri profesionalizaciji tujih združenj s področja e-mobilnosti v Evropi, kjer omenjen izraz definira tudi rast nevladnih organizacij. In njihovi odgovori so bili poučni. Predstavitev odločevalcev, s predlogom nove zakonodaje na področju javne polnilne infrastrukture nam sporoča, da smo imeli v društvu že pred leti vizijo razvoja. Organizacija dveh panelov z zanimivimi sogovornicami nam je dala vpogled v razmišljanje odločevalcev in ne nazadnje tudi vpoglede nas samih, ki s pomočjo lastnih izkušenj doživljamo “Scale UP eMobility”.

Polna dvorana

V Društvu e-Mobilnost Slovenija se zavedamo položaja manj privilegiranih, invalidnih oseb. Na dogodku sta bila z nami dva tolmača za slovenski znakovni jezik, Suzana Demir in Roman Demir, ki sta za gluhe udeležence prevajala celotno dogajanje.

Prevajanje v slovenski znakovni jezik

Predstavitve v preddverju hotela Maestoso Lipica

Predstavitve so bile namenjene našim pokroviteljem, ki so predstavili svoje izdelke in storitve. Naši dolgoletni partnerji so se izkazali s podporo svojemu društvu. Bili pa smo prilagodljivi, saj so se predstavitve selile po preddverju v skladu z dogajanjem na dogodku. Prva lokacija  je bila preddverje, druga pa prostor za pogostitve. MOL Slovenija d.o.o. se je predstavil v obliki predavanja na strokovnem delu.

MOL Slovenija d.o.o.
G. Boštjan Bertalanič, MOL Slovenija d.o.o.
Ga. Jasna Pečjak in g. Andrej Pečjak, Metron Inštitut
Ga. Diana Ternav in g. Miroslav Markovič, EV polnilnice

Vtisi udeležencev

Aleš

Tokrat je strokovno srečanje z javno razpravo na temo e-mobilnosti potekalo na Krasu, na edinstveni točki v Kobilarni Lipica, ki se ponaša s 442-letno tradicijo. Prav na predvečer srečanja je bila Tradicija reje lipicance, vpisana na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, kar je dogodku prineslo še dodaten čar. Srečanje, ki se je odvilo v prenovljenem Hotelu Maestoso, je potekalo na visokem nivoju. Moderatorka Saša Petejan je odlično povezovala in skrbela za sledenje načrtovane časovnice. Od predavateljev smo izvedeli zadnje trende na področju e-mobilnosti in trajnostne mobilnosti v lokalnem okolju Krasa in Brkinov. Še posebej dragoceni so bili prispevki združenj za e-mobilnost iz Norveške, Nizozemske in Poljske, ki so nas navdahnili z njihovim odličnim delom v nacionalnih lokalnih okoljih. S predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo in Eko sklada smo izvedeli zakonodajne novosti in si izmenjali stališča pri nadaljnjem razvoju e-mobilnosti v Sloveniji. Za zaključek so tri izjemne članice društva Mojca, Dubravka in Jasna predstavile na humorističen način svojo uporabniško izkušnjo in nasmejale številčno občinstvo. Marsikoga je očarala skrivnost reje Lipicancev, ki nam jo je posredovala vodička v vodenem ogledu kobilarne. Najvztrajnejši smo zaključili v Kraškem hramu v vinski kleti Orel, kjer smo okusili večkrat nagrajena vina vinorodnega okoliša Krasa: Teran, Vitovska Grganja in Malvazije.

Zanimanje udeležencev

Dubravka

Strokovno srečanje Društva e-Mobilnost Slovenija v Lipici je bilo odprto za vso zainteresirano javnost, zato so se na moje povabilo z velikim zanimanjem odločili tudi moji najbližji, ki pa so gluhi. Gluhota je invalidnost, ki je na prvi pogled prikrita, predstavlja pa veliko prepreko za funkcioniranje v tipično slišečem okolju. Zato sta se nam pridružila kar dva tolmača za slovenski znakovni jezik, Suzana Demir in Roman Demir, ki sta prevajala celotno dogajanje. Na panelu, kjer smo z Jasno Pečjak in Mojco Rajšp v pozitivnem vzdušju debatirale o uporabniški izkušnji, sem med drugim izpostavila ravno težave, s katerimi se srečujejo invalidne osebe (gluhi se težko obrnejo na kakšno kontaktno številko v primeru nedelujoče polnilnice, invalidi z vozički težko premagujejo robnike ipd.) ali pa starši z majhnimi otročki (znova robniki, oddaljenost in neosvetljenost ter ne-prekritost parkirnih mest s polnilno infrastrukturo, pomanjkanje toplih prostorov v bližini s previjalnicami za dojenčke). Pozvala sem k nadaljnjemu sodelovanju Ministrstev in Eko sklada z društvom DeMS, h konstruktivnim rešitvam za boljši jutri in za vključenost vseh segmentov uporabnikov električnih vozil.

Postani član

Alan

Na srečanju smo med drugim predstavili prihajajoči projekt ocenjevanja javne polnilne infrastrukture. Namreč, želja vseh nas je, da je ta dosegljiva povsod, deluje zanesljivo in omogoča preprost način plačevanja, če se omejimo le na glavne točke. Dodamo lahko še pregleden cenik in nadstrešek, ki bi uporabnikom omogočil malo manj preglavic med vremenskimi nevšečnostmi. Ker smo imeli omejen čas in veliko število predavateljev, se je diskusija o polnilni infrastrukturi delno preselila v okroglo mizo, kjer so ženske uporabnice predstavile svoj pogled na elektromobilnost.
Lipica se zelo trudi s trajno mobilnostjo in lahko rečemo, da smo bili na srečanju zelo zadovoljni tako s samo polnilno infrastrukturo pri njih, ki je trenutno še zastonj, kot tudi z ostalimi uslugami, ki jih nudijo.

Gostje iz tujine

Lucija in Vesna

Sprejemati članice in člane na društvenih dogodkih je prav poseben privilegij. Privilegij, ki omogoča spoznati vse člane Društva e-Mobilnost Slovenija in verjetno sva jih skozi leta spoznali največ izmed vseh. Nekaj nasvetov o aktualnem dogodku in kratek klepet. Tako je bilo tudi na tokratnem dogodku v Lipici. 55 članic in članov društva in 25 zunanjih sodelavcev. Veseliva se prihodnjega druženja.

Sproščen pogovor z odločevalci

Lucija in Vesna sta sprejemali vse članice, člane in goste našega dogodka. Vsaka organizacija terja tudi prostovoljce, ki vestno opravljajo svoje delo. V tem primeru prostovoljke.

Zbor in registracija v preddverju hotela Maestoso Lipica

Pozdravna nagovora

G. David Škabar

Uvodoma nas je nagovoril župan občine Sežana g. David Škabar, ki je omenil svojo izkušnjo z električnim vozilom. Dodamo lahko, da smo mu preko svojih aktivnosti v preteklosti tudi omogočili testiranje električnih vozil. Bil je navdušen. Povezava do nagovora.

 


G. Ignac Završnik

V nagovoru predsednika Društva e-Mobilnost Slovenija, g. Ignaca Završnika, je bil poudarjen prispevek vseh, ki vozijo električna vozila in s tem prispevajo k čistejšemu okolju. Povezava do nagovora.

 


Predavatelji
DeMS, g. Marko Logonder:

“V Oslo na konferenco #EVS35”

G. Marko Logonder

 

 


Zveza potrošnikov Slovenije, g. Boštjan Okorn in DeMS, g. Alan Orlič:

“Ocenjevanje polnilne infrastrukture”

G. Boštjan Okorn
G. Alan Orlič

EV Clinic, g. Vanja Katić:

“Vzdrževanje električnih vozil”

G. Vanja Katić
Kanta štroma

Predstavitev združenj iz tujine (GEVA – Global EV Alliance)

V polni dvorani so bile tuje predstavitve s podnapisi

Norveška: Norsk elbilforening, g. Petter Haugneland

Norveške izkušnje kažejo, da je delovanje na področju lokalne, nacionalne in mednarodne politike ključno za pospešen prehod na e-mobilnost. Za dosego velikega števila članov pa je pomembna pomoč društva svojim članom, v glavnem z odgovori na vprašanja na področju polnilne infrastrukture. Glas potrošnika, ne samo glas gospodarstva, sporoča, kaj je najpomembnejše pri prehodu na e-mobilnost. Strategija pri profesionalizaciji društva. 1. Jasno sporočiti ugodnosti, ki jih dobi član. 2. Sodelovanje pri projektih z odločevalci na lokalnem in nacionalnem nivoju.

 

Nizozemska: Vereniging Elektrische Rijders (VER), ga. Ellen Hiep

Nizozemsko združenje je na začetku svoje profesionalizacije. V primerjavi z Norvežani imajo zgolj tri zaposlene. Izkušnje s prehodom iz prostovoljne organizacije na profesionalno so sveže, kar pomeni, da točno razumejo, s kakšnimi izzivi se soočamo v svojem društvu. Njihovi nasveti za naš razvoj: postanite del kroga odločevalcev, kjer se odloča o prihodnji politiki na področju e-mobilnosti, skupaj z lobiranjem v politiki in medijih. Profesionalizacija pomeni vsaj tri zaposlene, vire financiranja si zagotovite iz članarine in prihodkov iz dela na projektih EU. Ključno je tudi delo na članstvu in izgradite si mrežo članov, ki so najboljši ambasadorji e-mobilnosti.

 

Poljska: EV Klub Polska, g. Łukasz Lewandowski

Izredna rast števila članov združenja v zadnjih dveh letih je specifična za poljski trg. Prav tako z izvajanjem anket ocenjujejo stanje na trgu polnilne infrastrukture. Z rednimi mesečnimi dogodki po posameznih mestih in enkratnim letnim dogodkom vzpostavljajo stik s starimi in novimi člani. Z novo aplikacijo za polnjenje in komunikacijo postavljajo nov standard za uporabnost le-te med člani. Začeli so preko poslovnega modela, tako da so vzpostavili nevladni model delovanja. Sodelovanje z vlado, lokalnimi in nacionalnimi podjetji in izobraževanje trgovcev prinaša dohodek in na tak način je možno tudi financiranje združenja.

Odmor za kavo

 


Zakonodajna osnova za polnilno infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo, ga. Marija Lesjak:

“Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu”

Ga. Marija Lesjak

 


Predstavitev aktualnih projektov v lokalnih skupnostih
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, g. Aleš Vodičar:

“Krepitev trajnostne mobilnosti na Krasu in v Brkinih”

G. Aleš Vodičar

#1 Panel: “Poskrbite za okolje, v katerem živite; vozila in trajnostna mobilnost ter električna samooskrba”

 Povezava do video posnetka. 

Gostje: ga. Barbara Simonič (Ministrstvo za okolje), ga. Marija Lesjak (Ministrstvo za infrastrukturo), ga. Lucija Kodelja (Eko sklad). Vodi in povezuje ga. Saša Petejan.

Ga. Barbara Simonič (Ministrstvo za okolje), ga. Marija Lesjak (Ministrstvo za infrastrukturo), ga. Lucija Kodelja (Eko sklad) in Saša Petejan (DeMS)

Predstavitev pokroviteljev
MOL Slovenija d.o.o., g. Boštjan Bertalanič
predstavitev projekta “CONNECT-E” postavitve novih ultra hitrih polnilnih postaj

G. Boštjan Bertalanič (MOL Slovenija d.o.o.)

#2 Panel: »DeMS uporabniška izkušnja«

 Povezava do video posnetka. 


Gostje: ga. Jasna Pečjak, ga. Dubravka Bošnjak in ga. Mojca Rajšp. Vodi in povezuje ga. Saša Petejan.

DeMS uporabniška izkušnja

 

Jasna Pečjak
Dubravka Bošnjak
Mojca Rajšp

Zaključek strokovnega dela je bil narejen s skupinsko fotografijo udeleženk obeh panelov in predsednika Društva e-Mobilnost Slovenija. Po fotografij sodeč obstaja veliko dobre volje za nadaljevanje dela v prihodnje.

Dubravka Bošnjak (DeMS), Lucija Kodelja (Eko sklad), Mojca Rajšp (DeMS), Barbara Simonič (MOP), Ignac Završnik (DeMS), Jasna Pečjak (DeMS), Saša Petejan (DeMS) in Marija Lesjak (MZI)

Pogostitev v hotelu Masteoso Lipica

 


Voden ogled Kobilarne Lipica


Degustacija na bližnji turistični kraški kmetiji v Avberju (vodena degustacija s 5 vini in narezkom)

Nekaj zapisanih besed in fotografij o dogodku iz spleta.

Zahvala za izvedbo dogodka gre našim članicam, članom, pokroviteljem, sponzorjem in partnerjem, ki so nam omogočili izvedbo dogodka z lastnim prostovoljnim delom oziroma s finančni sredstvi naših partnerjev.

 

Posnetek celotnega dogajanja v HD kvaliteti.

Leave a Reply