Ultra hitre polnilne postaje: izziv, ki nas še čaka

Ultra hitre polnilne postaje: izziv, ki nas še čaka

Saj ni res pa je. Dosegli smo zadnje mesto v rasti javnih DC priključkov za polnjenje električnih vozil med letom 2020 in 2021. Pravzaprav smo imeli negativno rast 8,94 %.

– 8,94 %

Vir: https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/interactive-map

Pred kratkim smo obravnavali temo »Zeleni preboj ali zeleni polom« in izpostavili bistvo zaostajanje Slovenije na področju prodaje električnih vozil kategorije M1. Kako pa nam kaže na področju zavez pri postavitvi novih polnilnih postaj? Stanje je podobno, vendar ga še ne zaznavamo v praksi, saj je problem zaradi majhnega deleža električnih vozil še neizrazit. Smo pa že v lanskem letu opazili čakalne vrste na ultra hitri polnilni postaji.

Še pomnite zavez iz leta 2017 v zapisu “Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji”? Za leto 2025 se je za optimalni scenarij planiralo 7000 polnilnic. 

V letu 2022 jih imamo v Sloveniji 1700. Skupna rast je bila med 2020 in 2021 10,17 %, od tega AC 13,8 % in DC – 8,94 %. 

Vir: https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/interactive-map

Pred kratkim smo opravili pot z električnim vozilom do Švice in nazaj, kjer smo uporabljali ultra hitre polnilne postaje. Poleg iskanja cenovno najbolj ugodne rešitve polnjenja smo se soočali tudi s čakalnimi vrstami pred polnilnimi postajami, kar nakazuje, da se bliža čas, ko bo čakalna vrsta za polnjenje dejstvo. Verjetno že letos v poletni sezoni.

  1. Avstrija, Ionity Golling an der Salzach. Vsi priključki zasedeni, zasedena tudi 50 kW polnilna postaja v bližini.
  2. Nemčija, Tesla Supercharger Turkheim. Skoraj vsi priključki zasedeni.
  3. Švica, Ionity Maienfeld. Zopet vsi priključki polno zasedeni.

Zaključek

Glede na trenutno število električnih vozil v Sloveniji in velikost naše države večjih težav za slovenske uporabnike ne bo. Izziv pa bo nastal v turistični sezoni, ko se bodo preko Slovenije v tranzitu vozili uporabniki električnih vozil iz držav, kjer je stopnja električnih vozil v cestnem prometu precej višja. Npr. prva izmed takšnih sosed je Avstrija in takoj zatem Nemčija. Kljub visoki ceni hitrega polnjenja bodo polnilnice polno zasedene iz razloga, ker jih je premalo. Stopnja rasti polnilne infrastrukture 10,17 % nam govori, da zavez žal na področju polnilnih postaj ne bomo izpolnili.

Zapisal:

Ignac Završnik

P.S.:

Ali ste vedeli, da obstaja spletna stran »Nacionalna točka dostopa«? Podatki niso točni, kar opozarjajo sami na spletni strani. Očitno bo za nas uporabnike še vedno uporaben »Plugshare«, kjer podatke posodabljamo sami uporabniki.

 

Leave a Reply