DEMS poda predlog regulacije cen za polnjenje električnih vozil

DEMS poda predlog regulacije cen za polnjenje električnih vozil

Spoštovani g. minister mag. Bojan Kumer,

Društvo e-mobilnost Slovenije je društvo s statusom nevladne organizacije v javno korist in ima kot glavni cilj delovanja zavzemanje za hitrejši prehod na trajnostno mobilnost z uporabo električnih vozil, postavljanjem lastnih sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov.

Spremljamo vaše delovanje in delovanje vašega ministrstva in nas veseli, da se aktivno ukvarjate z energetiko ter sedaj tudi združujete pod eno streho okolje in energetiko, ki drug brez drugega težko delujeta uspešno. Z nekaj direktorati vašega skupnega ministrstva imamo tudi redne stike in zgledno sodelujemo.

Zaradi turbulentnih časov na energetskem področju dobave energije se je do sedaj vlada ukvarjala z regulacijo cen električne energije, toplote, plina za potrošnike in mala podjetja, kar čutimo doma in se vam za to zahvaljujemo. Izvedla se je tudi ponovna regulacija pogonskih goriv, ki so trenutno občutno cenejša kot v povprečju EU ter tudi cenejša kot v bližnjih sosednjih državah.

Nasprotno pa se je na področju zagotavljanja dostopnosti do polnilne infrastrukture na javnih polnilnicah in tudi tistih, ki jih je postavila in financirala država (SODO), zgodilo ravno nasprotno, cene drvijo v nebo in za nekajkrat presegajo cene, ki jih imamo potrošniki ali mala podjetja. Trenutno so cene polnjenja na javni polnilni infrastrukturi tako visoke, da strošek vožnje na kilometer presega strošek vožnje z bencinskim motorjem na notranje izgorevanje, kar nas oddaljuje od usmeritve v trajnostno mobilnost.

Trg polnjenja električnih vozil je zelo pomemben za razvoj področja e-mobilnosti in tudi kot korenček za tiste, ki razmišljajo, da svoje vozilo nadomestijo z električnim. Zelo potrebno je, da imamo potrošniki in podjetja stabilno in dolgoročno politiko podpor oziroma bonitet, ki so znane nekaj let vnaprej, da omogočajo načrtovanje, kakovostno redundantno mrežo polnilne infrastrukture (večje število mest za polnjenje, ki delujejo vsaj 98 % časa), namenjene polnjenju na poti za nas domačine kot tudi za turiste, ki prehajajo Slovenijo ali imajo pri nas končno destinacijo, ter veliko število počasnih polnilnic na vseh možnih destinacijah ter za pregledno in pošteno ceno.

Gospod minister! Apeliramo, da kot prvi hitri ukrep sprejmete shemo, da bi lahko komercialni ponudniki storitve polnjenja na svoji polnilni infrastrukturi kupovali regulirano ceno elektrike in s tem zagotavljali strokovno učinkovito ceno polnjenja za uporabnike ter s tem uravnotežili cenovne škarje med fosilnimi gorivi in elektriko, ki je bolj zelen način prevoza.

Enako bi vas prosili, da imate pri nadaljnjih dolgoročnih ukrepih v mislih razmerje med stroškom vožnje z ekološkimi viri proti fosilnim gorivom v korist ekoloških virov.

Prosimo vas tudi, da se predmetna tematika razhajanja med ceno elektrike za pogon vozil in ceno fosilnih goriv prenese tudi na agendo EU, ker je tudi v tujini cenovni kaos in je tudi potovanje po EU za nas uporabnike električnih vozil dražje in bolj zapleteno kot vožnja s fosilnim pogonom.

Prepričani smo, da razumete našo problematiko in da boste hitro ukrepali, zato se vam najlepše zahvaljujemo.

 

Zapisal za UO DeMS

Marko Logonder

Leave a Reply