Rezultati DeMS ankete 2020

Rezultati DeMS ankete 2020

V letu 2020 smo v društvu DeMS na svojih dogodkih in izobraževanjih delili anketo z naslovom »Anketni list za lastnike/uporabnike električnih vozil«.

Osnovo za vprašanja smo povzeli po vprašalnikih norveških kolegov iz društva Norge Elbil. Dodali pa smo še vprašanja, ki smo jih prilagodili lokalnim značilnostim. Rezultati so zanimivi in v določenih segmentih presenečajo.

Norge Elbil / vprašalnik

Anketa je vključevala 76 anketiranih, od katerih je bilo 74 % moških. Geografska struktura je sorazmerno pokrivala celotno Slovenijo. 70 % udeležencev je bilo starih med 40 in 60 let, 87 % jih prebiva v hišah (69 % prebivalstva Slovenije živi v hišah / 2011), povprečni dohodek anketiranih je 2.132 € (povprečje v Sloveniji za leto 2020 je 1.970 €).

Prednost v uporabi električnega vozila imajo torej lastniki hiš, ker niso odvisni od javne polnilne infrastrukture. Povprečen dohodek pa sporoča, da omejitev ni v finančnih zmožnostih prihodnjega lastnika, ampak zgolj v informiranosti o prednostih električnih vozil.

Izobraževanja DeMS

72 % anketiranih si lasti vsaj eno električno vozilo, nekateri pa tudi več. Modeli in znamke so zelo različni, od vstopnih do premijskih razredov električnih vozil. Raznolikost govori o tem, da pri električnih vozilih sedaj obstaja možnost nakupa vseh cenovnih razredov.

Bloke 2020

61 % odstotkov anketiranih se je odločilo za prehod na električno vozilo na podlagi ekonomskega prihranka, zgolj 37 % pa na podlagi okoljskih vidikov. Rezultat nam pove, da moramo pri prehodu v brezogljično družbo spodbujati ekonomski vidik odločitve, okoljevarstveni pa bo s prehodom prišel sam od sebe.

Najbolj bran zapis na spletni strani društva

Zanimivo je, da ima samo 57 % anketiranih domačo polnilno postajo, 47 % pa ima fotovoltaično elektrarno na strehi, 37 % jih za ogrevanje hiše uporablja toplotne črpalke. 13 % anketiranih ima baterijski zalogovnik električne energije. Pri domači polnilni postaji bi pričakovali večji delež, za baterijske hranilnike pa je rezultat pozitivno presenečenje. Pri baterijskih hranilnikih namreč ni spodbud s strani Eko sklada.

Trajnostni energetski krog

V društvu zagovarjamo trajnostni energetski krog (električno vozilo, fotovoltaika, baterijski hranilnik), rezultati ankete kažejo, da gre razvoj v pravo smer. Za hitrejši prehod bodo ključne finančne spodbude v prihodnosti, brez spodbud bo rezultat sicer enak, vendar bomo do njega prispeli nekaj let kasneje.

Zapisal

Ignac Završnik

Leave a Reply