Energetska samozadostnost in eMobilnost

Energetska samozadostnost in eMobilnost

Na področju lastne energetske samozadostnosti imamo v Sloveniji mnoge možnosti, ki jih v praksi že izkoriščamo. Zaradi naravnih pogojev in ugodnosti, se v zadnjem času večinoma postavljajo hišne fotovoltaične elektrarne, namenjene samooskrbi  z električno energijo oziroma uporablja se sistem »net-metering«.

Omenjen način ima svoje pomanjkljivosti, ki se bodo pokazale s širitvijo hišnih fotovoltaičnih elektrarn. Sistem bi moral biti vezan na hranjenje viškov električne energije v hišne zalogovnike, omenjen sistem pa obremenjuje obstoječe elektroenergetsko omrežje. V tem trenutku je še vzdržen, v prihodnosti pa se bo to spremenilo. Rešitev so torej zalogovniki električne energije, ki jih že postavljajo energetska podjetja oziroma posamezniki.

eMobilnost je ključno povezana z vzpostavitvijo lastne energetske samozadostnosti, ker ima električno vozilo lastnost, ki se premalokrat izpostavlja. Postane lahko prenosni zalogovnik električne energije.

Tri glavne točke lastne energetske samozadostnosti

Vir električne energije

S prehodom na eMobilnost se bo vzporedno povečevalo število fotovoltaičnih elektrarn, ki bodo postale hišni vir električneenergije. V Društvu e-Mobilnost Slovenija ima preko polovica članov že postavljene hišne fotovoltaične elektrarne.

Fotovoltaična elektrarna

eMobilnost

eMobilnost ima mnogo pozitivnih učinkov na okolje in zdravje posameznikov. Zmanjševanje odvisnosti od uvoza naftnih derivatov pa prinaša pozitiven politični in ekonomski rezultat.

Električno vozilo

Hišni zalogovnik električne energije

Viški hišne proizvodnje električne energije se iz fotovoltaične elektrarne shranjujejo v hišni/prenosni zalogovnik. Proizvodnja, poraba in hranjenje te energije je na istem mestu. V ta sklop sodi tudi električno vozilo, v vlogi prenosnega zalogovnika električne energije.

 

Hišni zalogovnik električne energije

Vse zgoraj zapisane alineje lastne energetske samozadostnosti so uresničene tudi v praksi. Ena izmed lokacij postavitve je v Ljubljani in je prikazana v spodnjem video prispevku.

Vir električne energije

Dve fotovoltaični elektrarni 8 kW+9kW.

eMobilnost

Električno vozilo 40 kWh, ki hkrati deluje kot prenosni zalogovnik in s tem dopolnjuje hišni zalogovnik električne energije.

Hišni zalogovnik električne energije

Hišni zalogovnik električne energije se polni preko hibridnih razsmernikov. Električno vozilo preko vmesnika V2H omogoča funkcijo prenosnega zalogovnika električne energije.

Prihodnost razvoja

V prihodnosti se bodo v Sloveniji razvila pametna omrežja, kjer se bo z električno energijo trgovalo na mikro nivoju. V praksi to pomeni, da se bodo viški električne energije shranjevali v hišni zalogovnik oziroma prenosni zalogovnik (električno vozilo), ko pa bo potreba energetskega omrežja večja, se bodo viški shranjene energije lahko prodali na trgu. Velika energetska podjetja se že pripravljajo na to.

Namen tega zapisa je deliti znanje in izkušnje članov društva tudi z drugim. Če citiram člana Društva e-Mobilnost Slovenija »Dobro je potrebno deliti«. Držimo se tega načela in vsem v tej družbi nam bo bolje.

 

Zapisal

Ignac Završnik

Leave a Reply