Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana (MOL)

Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana (MOL)

Delo društva DeMS je povezano tudi z lokalnimi skupnostmi. Naša pobuda za vzpostavitev komunikacijskega kanala med MOL in društvom DeMS je naletela na podporo odgovornih oseb v MOL-u. Treba priznati, da je učinkovitost delovanja in odzivnost na visokem nivoju, še zlasti če odzivnost primerjamo z drugimi javnimi ustanovami.

Nazadnje je bil sprožen problem oznak in parkiranja ob javni polnilni postaji Elektra Ljubljana na Trgu mladinskih brigad v Ljubljani, »pri Tramvaju«. Oznaka, ki smo jo opazili je bila pravilna, sporen je bil le tekst o rezervaciji 4 mest za vozila iz storitve souporabe avtomobila. Odgovor s strani mestnega redarstva je bil jasen. V primeru parkiranja in polnjenja na podlagi takšne oznake je kazen v višini 80 €.

Neuradne informacije so potrjevale našo domnevo, da ni tako in da mora biti na osnovi mestnega odloka parkiranje urejeno tudi za električna vozila, ki se želijo polniti. Po sestanku na MOL se je zadeva tudi uredila. Današnji ogled situacije na terenu je temu pritrdil.

Verjamemo, da se bo sodelovanje med MOL in društvom DeMS nadaljevalo v takšnem pozitivnem duhu. Zavedati se je potrebno, da je v mestih parkiranje izziv in pozitivna diskriminacija za električna vozila kaže odnos MOL do e-mobilnosti.

Pozivamo vse uporabnike električnih vozil, da nam sporočijo če imajo težave z uporabo  javne polnilne infrastrukture. Za konec pa še namig,  obstaja spletni zemljevid, kjer so prikazane vse polnilne postaje v mestu Ljubljana.

https://prominfo.projekti.si/web

Pod »Motorni Promet« si označite »Elektro polnilnice«

Zapisal

Ignac Završnik

Sedaj so postavljeni dve tabli. Ena je za električna vozila (1PM), druga pa za sistem souporabe avtomobila (3PM)

Prikaz zemljevida MOL