II. zbor članov Društva e-Mobilnost Slovenija

II. zbor članov Društva e-Mobilnost Slovenija

Od več kot 200 trenutno registriranih članov si jih je 55 minuli četrtek vzelo čas in se podalo na pot do Volčjega Potoka, najbolj zagnana sta prišla prav iz Finske, naravnost s poti!

Zbori v sredini marca so, kot je to v Sloveniji, deželi številnih društev in neomejene birokracije, namenjeni letnim poročilom, ki jih je potrebno predložiti ustreznim organom. Tako smo tudi prisotni člani (soglasno, če ne štejemo kakega skromnega, a prizadevnega člana, ki se je vzdržal glasovanja o “svoji” funkciji ali poročilu) sprejeli oz. potrdili poročilo o delu upravnega in nadzornega odbora ter Letno poročilo Društva za leto 2018 ter seveda program dela za leto 2019, kar nam je vse podrobno predstavil predsednik društva, Ignac Završnik.

Že  med samimi predstavitvami, pa tudi kasneje v razpravi, najbolj pa pod točko razno pa se je izkazalo, da imamo poleg teh rutinskih opravil člani povedati in postoriti veliko konkretnih, vsebinskih zadev na teme, ki nas zadevajo.

Prva priložnost, da se spet izkažemo, tako z močno udeležbo kot bogato razpravo, bo že konec 29.3.2019 na posvetu na temo javne polnilne infrastrukture.

Že naslednja priložnost za druženje in delo pa bo od 12. do 14. aprila v Moravskih toplicah, na 6. mednarodnem srečanju društva, kar bo tudi naš osrednji letošnji dogodek.

Med pomembnejšimi lahko omenimo še volilni zbor članov v začetku septembra.

Ob krajši, a prijetni pogostitvi v restavraciji golf kluba Arboretum, ki se je po uspelem prednovoletnem srečanju že drugič izvrstno obnesla, so prisotni člani društva izmenjali še precej mnenj in zamisli.

Stanislav Rozman

Na začetku

Zapisnik

Early birds

Predstavitev

Prihod iz severa

Leave a Reply