DeMS na #BETD23

DeMS na #BETD23

#BETD23

Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) je konferenca, ki jo organizira nemško Ministrstvo za gospodarstvo in energijo in je namenjena izmenjavi mnenj, idej in strokovnih spoznanj na globalni ravni glede prehoda na obnovljive vire energije. Konferenca Berlin Energy Transition Dialogue se odvija v Berlinu v Nemčiji in ponuja platformo za voditelje, strokovnjake in odločevalce s celega sveta. Osredotoča se na integracijo obnovljivih virov energije, razogljičenje prometnega sektorja, hranjenje energije in digitalizacijo. Na BETD-u sodelujejo predstavniki več kot iz 80 držav, med njimi visoki vladni uradniki, izvršni direktorji energetskih podjetij in vodje mednarodnih organizacij. BETD je odlična priložnost za povezovanje, izmenjavo najboljših praks in raziskovanje novih poslovnih priložnosti na hitro rastočem področju prehoda na obnovljive vire energije.

Kot predstavnik Društva e-Mobilnost Slovenija sem bil povabljen na konferenco Berlin Energy Transition Dialogue. To je pomembno priznanje za delo društva na področju spodbujanja električne mobilnosti in prehoda na trajnostne vire energije. Električna mobilnost predstavlja enega ključnih elementov pri prehodu na trajnostne vire energije, ki bo v prihodnosti igrala pomembno vlogo pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in izboljšanju kakovosti življenja ljudi.

Jutranja gneča pred vhodom


1. dan


Annalena Baerbock

Z otvoritvenim govorom je navdušila nemška ministrica za zunanje zadeve v Annalena Baerbock, ki je poudarila pomen boja proti klimatskim spremembam na primeru Iraka. Prebivalci tamkajšnjih območij se soočajo z dramatičnimi spremembami in izgubljajo dostop do pitne vode zaradi ogrevanja ozračja. Klimatske spremembe predstavljajo največji varnostni izziv našega časa, zato je nujno, da se zavzamemo za energetsko neodvisnost in nadaljnji razvoj trajnostnih tehnologij in energetskih sistemov.


Dr. William Ruto

Dr. William Ruto, predsednik Republike Kenija. Izpostavil je skupne izzive, ki jih moramo nasloviti, če želimo rešiti klimatsko krizo, preteklost, neenakost, odvisnosti in kolonialne odnose. Poudaril je, da je za to potrebno pravo partnerstvo, ki bo omogočilo razvoj obnovljivih virov energije preko celotnega kontinenta, na socialno in okoljsko vzdržen način. Dr. Ruto je poudaril, da takšno partnerstvo ne sme prinašati odvisnosti od dolga, temveč mora vlagati v afriško tranzicijo, ki naj jo vodijo Afričani. Cilj je doseči pravo energetsko tranzicijo, ki bo Afriko popeljala v boljšo in čistejšo prihodnost, in ne nazaj v fosilno odvisnost.


Damilole Ogunbiyi

Damilole Ogunbiyi, izvršna direktorica in posebna predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov za trajnostno energijo. Izpostavila je, da ni možna energetska tranzicija brez Afrike, saj razviti sever ne more pustiti drugih v energetski revščini, saj to ni sprejemljivo. Ogunbiyi je omenila tri glavne izzive, ki predstavljajo krizo: hrano, energijo in finance, ki skupaj potiskajo milijone ljudi nazaj v revščino, zlasti energetsko revščino. Pojasnila je primer povprečnega afriškega prebivalca, ki letno porabi 404 kWh, v primerjavi s povprečnim Američanom, ki porabi 13.000 kWh na leto. Neenakost, ki že obstaja, onemogoča razvoj. Energetska tranzicija v revnejših državah vključuje tudi tranzicijo iz revščine proti trajnostni rasti, ki pa mora biti prilagojena posamezni državi, saj nobena tranzicija ne bo enaka.


Licypriye Kangujam

Licypriye Kangujam, podnebna in okoljska aktivistka iz organizacije “The Child Movement” iz Indije. Poudarila je, da je prepotovala tisoče kilometrov do razvitih držav, da bi opozorila na škodo, ki jo onesnaževanje okolja povzroča na južni polobli, in s tem tudi na odgovornost za odpravo vzrokov onesnaževanja. Posledica podnebnih sprememb so tudi izgube življenj v naravnih katastrofah. Nesprejemljivo je dejstvo, da se trenutno večina denarja porablja za orožje in vojne konflikte, namesto za izobraževanje in razvoj. Licypriye Kangujam nas je opomnila, da je odgovornost za dejanja in ne samo za lepe besede. Spremeniti moramo svoje vedenje, da bomo lahko rešili svoj planet.

“Sanjam, da imajo vsi otroci, ki živijo na tem svetu, dostop do čistega zraka za dihanje, čiste pitne vode in čistega planeta za življenje,” je dejala Licypriya Kangujam v svojem mladostnem nagovoru.


Panel: Kriza v energetiki – globalna točka preloma za energetsko tranzicijo?

Hude težave s preskrbo z energijo so povzročale napetosti po vsem svetu že od začetka leta 2021. Suše v različnih delih sveta so zmanjšale proizvodnjo hidroenergije, medtem ko je gospodarsko okrevanje po pandemiji povzročilo zakasnjeno vzdrževanje in naložbeni zaostanek. Ruski napad na Ukrajino je morda pripeljal do prve resnične globalne energetske krize. V odziv na to se je zavedanje o nujnosti zagotavljanja energetske oskrbe skozi obnovljive vire energije povečalo. Podobno kot po naftnem šoku v sedemdesetih letih so se energetske politike preverjale, da bi dosegli cilje razogljičenja in povečali energetsko neodvisnost. Leto 2022 se lahko zapiše kot prelomno leto za globalni prehod v energetsko tranzicijo. Individualni in multilateralni napori so nujni, da se bomo lahko aktivno odzvali in to obdobje spremenili v ključni trenutek za ambiciozno in usklajeno prizadevanje po svetu za prihodnost s čisto in varno energijo.

Pogled na udeležence iz občinstva

Steffi Lemke

Nagovor Steffi Lemke, zvezne nemške ministrice za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in zaščito potrošnikov, je opozoril na politične in gospodarske posledice vojne v Ukrajini, ki so v enem letu popolnoma spremenile odnose med EU in Rusijo. Kljub temu dejstvu se Nemčija odreka jedrski energiji, kar bo realizirano v dveh tednih, ko bodo zaprli še zadnji dve delujoči elektrarni. S tem se bo izboljšala varnost, saj se lahko iz primera z vojnega območja naučimo, da je tveganje preveliko. S pravilno cenovno politiko so cene energentov znižali na sprejemljivo raven za gospodinjstva in gospodarstvo. Vse to se je dogajalo tudi v času največje klimatske krize, ki je sprožila proces hitrejšega prehoda k obnovljivim virom energije.


 

Anton Milner

Nagovor izvršnega direktorja podjetja ib vogt GmbH Antona Milnerja nas je predramil in spomnil, kje se skriva glavni problem. Posel sam po sebi ni težaven, največje težave se pojavljajo drugje – pri umestitvi projektov v okolje. Odločitve se sprejemajo predolgo in realizacija projektov se zato preveč zavleče. Kljub temu pa velikost projekta ni ovira, saj je omenil primer enega največjih projektov v Singapurju – fotovoltaične elektrarne s kapaciteto 3,5 GW ter baterijskim hranilnikom s kapaciteto 12 GWh in naložbo v vrednosti od pet do sedem milijard dolarjev. Pri tem pa je poudaril, da se takšen projekt lahko realizira v osmih letih. Že nekaj časa je jasno, da so investicije v fotovoltaične elektrarne najcenejše glede na ceno kWh.

“Lahko postavim fotovoltaičen sistem z zmogljivostjo 150, 200, 300 megavatov v enem letu. To ni moj problem. Moja težava je pet ali šest let, ki jih potrebujemo samo za sprejemanje odločitev,” je dejal Anton Milner v nagovoru.


Elizabet Wathuti

Govor Elizabeth Wathuti, ustanoviteljice pobude Green Generation iz Kenije, opozarja na medsebojno povezanost okoljskih problemov in naših življenj. Naša življenja so odvisna od okolja in od naše skrbi zanj. Kljub omejenim možnostim ima 70 % afriške populacije omejen dostop do električnega omrežja, 600 milijonov Afričanov pa sploh nima dostopa do električne energije. Poleg tega ima 970 milijonov ljudi na afriški celini omejen dostop do čiste vode. Vendar pa ljudje razumejo, da je zgolj obnovljiva energija ključnega pomena za varno prihodnost. Dostopnost do čiste in nizkocenovne energije lahko rešuje življenja. Leta 2019 je onesnaženje zraka prispevalo k smrti 1,1 milijona Afričanov. Fosilna goriva so slepa ulica, prihodnost pa leži v uporabi čistih in obnovljivih virih energije.


Panel: Izboljšanje afriško-evropskega sodelovanja za zeleno prihodnost.

Tako v Afriki kot v Evropi se uvajanje obnovljivih virov energije nadaljuje, vendar je pot do ogljične nevtralnosti še dolga. V tem skupnem boju za pospešitev prehoda na obnovljive vire energije se pojavljajo področja medsebojno koristnega sodelovanja: Afrika ima največji potencial obnovljivih virov energije na svetu, vendar mora povečati naložbe v infrastrukturo in industrijo obnovljive energije. Evropa je že precej napredovala pri prehodu na obnovljive vire energije, vendar mora najti načine za zadovoljitev svojih energetskih potreb izključno iz obnovljivih virov ter razogljičenje svojega kompleksnega industrijskega sektorja. Usmerjanje evropskih naložb v afriški sektor obnovljivih virov energije, hkrati pa povečanje dobave obnovljivih PtX-izdelkov iz Afrike v Evropo, bi lahko rešilo oba izziva.

Hkrati bi povečanje zelenih naložb in vzpostavitev trgovine z obnovljivimi PtX-izdelki pospešila lokalni prehod na obnovljive vire energije, spodbujala trajnostno rast, ustvarjala nova delovna mesta in ustvarjala socialno ekonomske priložnosti za prebivalstvo na obeh celinah. Potencialne koristi so vzajemne: Afrika lahko izkoristi svoje obilne obnovljive vire za proizvodnjo energije in PtX, hkrati pa pospeši lokalno industrializacijo s privabljanjem energetsko intenzivne industrije. Evropa lahko zapre svoj domači proizvodni primanjkljaj v PtX-izdelkih, ki jih potrebuje za svoje industrijske in transportne sektorje, z zanašanjem na dolgoročna partnerstva z afriškimi državami.

Pogled na oder

Obisk Veleposlaništva Republike Slovenije v Berlinu

Poleg obiska konference Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) so me povabili tudi na vljudnostni pogovor na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu. Vljudnosti pogovor je potekal z veleposlanico dr. Ana Polak Petrič in ekonomskim svetovalcem g. Goranom Križem. To je bila tudi priložnost za izmenjavo idej in pogledov na področje trajnostne energije in prehoda na nizkoogljično družbo ter za navezovanje novih stikov in mreženje. Ob tej priložnosti smo dr. Polak Petrič podarili »DeMS paket«, kot vljudnostno gesto s strani našega društva.


2. dan


 

dr. Robert Habeck

Govor državnega ministra za gospodarstvo in podnebno ukrepanje dr. Roberta Habecka: “Naš cilj je jasen: globalno segrevanje je treba ohraniti pod 1,5 °C. Ta cilj je še vedno dosegljiv. Imamo znanje, tehnologijo in orodja, da to dosežemo. Vendar je potrebno več ukrepov kot doslej. Trenutno poročilo IPCC je hkrati opomin in motivacija, da se to doseže. Sedaj je ključno, da naredimo resničen napredek pri spodbujanju prehoda na obnovljive vire energije. Eden od pogojev za to je mednarodno sodelovanje. Podnebna kriza zahteva več, ne manj sodelovanja: pri prehodu na podnebno nevtralne sisteme za proizvodnjo energije in razogljičenje industrije, ki je sedaj naslednji izziv, s katerim se moramo spopasti. Potrebujemo enotne standarde za zelene vodikove mreže, za proizvodnjo zelenega jekla in okolju prijazno proizvodnjo gradbenih materialov. Vemo, kaj je treba storiti za obvladovanje podnebne krize. Sedaj je potrebna politična volja, da to storimo brez odlašanja.”


dr. Sultana bin Ahmeda Al Jabera

Govor dr. Sultana bin Ahmeda Al Jabera, predsednika COP28, se je osredotočal na pomembnost zagotavljanja enakosti pri prehodu na čisto energijo. “Treba je zagotoviti, da nihče ne bo zapostavljen,” je dejal. Poudaril je, da so države v razvoju lani prejele le 20 % naložb v čisto tehnologijo, čeprav predstavljajo 70 % svetovnega prebivalstva, vključno z 800 milijoni ljudi, ki nimajo dostopa do energije. Zato je ključno, da imajo dostop do najmanj ogljično-intenzivnih možnosti, ki so danes na voljo, medtem ko gradimo energetski sistem za prihodnost. Za dosego tega cilja je finančna podpora ključnega pomena. Dr. Al Jaber je poudaril, da države po svetu dosegajo različne stopnje napredka v energetski preobrazbi, zato ne moremo sprejeti pristopa, ki bi ustrezal vsem. Pozval je k potrojitvi globalne zmogljivosti obnovljive energije do leta 2030 in šestkratni povečavi do leta 2040 na 50.000 teravatnih ur, saj svet skuša zmanjšati emisije za 43 % v naslednjih sedmih letih.


Heike Bergmann

Predstavnica podjetja Voith Hydro za Afriko Heike Bergmann, se osredotoča na pomembnost transformacije industrije za reševanje izzivov, ki jih prinašajo klimatske spremembe. Poudarja, da je ključnega pomena, da se zagotovi zanesljiva in cenovno dostopna energija ne samo v razvitih državah, ampak tudi v državah v razvoju, kot je Afriška celina, ki se sooča z izzivi, kot so revščina, pomanjkanje dostopa do čiste vode in zdravstvenega sistema ter občutljiv ekosistem. Bergmannova tudi opozarja, da se mnoge od teh držav še vedno zanašajo na fosilna goriva, saj so ta pogosto na voljo in se zdijo poceni. Vendar pa je ključno, da politika ustvari pogoje za industrijo, ki bo ustvarjala inovativne tehnične rešitve za prihodnost. Le tako bo mogoče rešiti največji izziv našega časa, klimatske spremembe, hkrati pa zagotoviti kakovostno življenje in gospodarski razvoj.


Mitzi Jonelle Tan

Govor mlade govornice, mednarodne predstavnice in organizatorke skupine Youth Advocates for Climate Action Philippines (YACAP). Da bi dosegli globalno zeleno prihodnost, moramo preučiti trenutni sistem, ki je usmerjen v dobiček in obseden s fosilnimi gorivi. Ne moremo več zanemarjati fizičnih omejitev planeta in potreb ter glasov najbolj marginaliziranih. Potrebujemo spremembo sistema.

Ob tem je postavila vprašanje občinstvu, kdaj bo Nemčija izstopila iz kluba ogljičnih držav. Naravni plin je namreč fosilno gorivo in ne more biti trajnostna rešitev za prihodnost. Nepravičnost sistema izhaja iz zgodovine kolonialističnega odnosa držav. V boju proti korporacijam, ki uničujejo naravo po svetu, umirajo okoljevarstveni aktivisti. Nadlegovanje okoljevarstvenih aktivistov ni samo posebnost držav v tranziciji, ampak se to dogaja tudi v Nemčiji. Ne smemo nadaljevati pod sloganom “posla kot običajno”. Namesto tega moramo investirati v odpravo posledic, a to ne v obliki kredita, ampak kot pomoč oziroma odškodnina na podlagi zgodovinskih dejstev. Ukrepati moramo sedaj, sicer bo prepozno.


 

Povzel in zapisal Ignac Završnik

Leave a Reply