Uvedba novega sistema obračunavanja omrežnine za električno energijo

Uvedba novega sistema obračunavanja omrežnine za električno energijo

Prehod na bolj učinkovito in prilagodljivo uporabo

Julija letos bi se naj začelo prehodno obdobje za uvedbo novega sistema obračunavanja omrežnine za električno energijo, katere cilj je povečanje učinkovitosti uporabe električne energije in omrežij, kar zahteva bolj aktivno sodelovanje nas, uporabnikov. Sistem je zasnovan z namenom spodbuditi uporabnike k prilagajanju porabe električne energije v različnih delih dneva in tedna ter različno v poletnem in zimskem obdobju. Z novim sistemom se bo prispevalo k razbremenitvi in optimizaciji distribucijskega oziroma elektroenergetskega sistema ter nam olajšalo zeleni prehod.

Glavna razlika pri novem tarifnem sistemu je, da ne bomo več plačevali omrežnine fiksno po enotnem znesku, na podlagi priključne moči, temveč na podlagi meritev 15-minutnih vrednosti, ki jih bodo vrednotili v petih časovnih blokih, ter »kazni« za porabo nad dogovorjeno in presežno obračunsko močjo.
Glavni namen različnih cen omrežnin je, da se poraba preusmeri v obdobja, ko je obremenjenost omrežja manjša, in takrat bodo cene nižje, ko pa je omrežje najbolj obremenjeno, bodo cene najvišje.

Vir: https://www.giz-dee.si/Portals/0/Konferenca-2022/

O vsem tem je bilo že veliko zapisanega, še vedno pa kroži informacija, da se bo datum pričetka uvajanja novega sistema ponovno zamaknil.

Pristojni obljubljajo, da priključna moč po novem sistemu obračunavanja ne bi smela biti za uporabnika dražja, predstavil pa vam bom finančni izračun mojega primera za enostanovanjsko hišo s samooskrbno sončno elektrarno, varovalkami 3 × 25 A (obračunska moč 10 kW), gretjem s toplotno črpalko ter enim električnim vozilom, ki ga v večini polnimo doma. Vso električno energijo proizvedemo sami ter plačujemo le obračunsko moč, ki znese mesečno 9,60 € (10 kW × 0,79 € + DDV) ali letno 115 €. Po novem sistemu, če bi želel ostati na trenutnem brezskrbnem načinu porabe, da lahko kadarkoli rabim celotno priključno moč 17 kW, bo znesel strošek obračunske moči v poletnih mesecih 22,50 €, v zimskih pa 97,60 €, torej skupaj letno 570 €.

Glede na to, da bi se nam lahko letni strošek obračunske moči* dvignil za dobrih 450 €, bomo v naši družini uvedli nekaj ukrepov, s katerimi bomo prilagodili porabo glede na časovne intervale ter na ta način plačali letno za obračunsko moč 243 €, torej znosnih 128 € letno več kot trenutno. Ob nižjih dogovorjenih močeh moramo biti zelo previdni, ker se ob vsaki večji porabi, kot je dogovorjeno, za prekoračitev obračuna dokaj draga omrežnina za presežno moč**, npr. za vsakih 15 minut, ko imate 5 kW večjo moč, kot je dogovorjeno, se plača v najdražjem tarifnem bloku 19,80 €.

* Omenjeno velja le za porabnike, ki imajo novejši števec, ki meri 15-minutne intervale. V prehodnem obdobju naj bi se zamenjala večina števcev.

** Omrežnina za presežno moč naj bi se obračunavala od 1. 1. 2026 dalje, razen če boste predhodno zamenjali predlagane moči časovnih blokov.

Potrebne aktivnosti:

  1. Analiza porabe na spletni strani mojelektro.si
  2. Simulacije stroškov na spletnem kalkulatorju plesko.si

Ukrepi:

  1. Električno vozilo polnimo le, ko deluje sončna elektrarna, ali po 22. uri.
  2. Nastavitev dinamične polnilnice, da ne presega porabe dogovorjene moči časovnega bloka.
  3. Nastavitev moči v časovnih blokih 1: 7 kW, 2: 7 kW, 3–5: 10 kW.
  4. Pregled nastavitev urnikov drugih naprav večje moči (toplotna črpalka, grelci …).
  5. Pričnemo razmišljati o nabavi baterijskega hranilnika.

S svojim odgovornim ravnanjem, ko smo večje porabnike pomaknili v časovna obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno, smo tudi v naši družini prispevali k čim cenejšemu, hitrejšemu in lažjemu zelenemu prehodu vseh nas, zato tudi vas pozivam, da se že zdaj ravnate, kot bo treba v prihodnje, ko bomo prešli na nov način obračuna omrežnine.

Za podrobnejšo razlago ter tudi vse nejasne stvari priporočam, da obiščete naslednje spletne strani:

Zapisal Tomaž Plestenjak

Leave a Reply