Promocija trajnostne mobilnosti v Mariboru

Zavod Zadihaj je organiziral zanimiv dogodek v Mariboru. Dopoldne so električna vozila brezplačno prevažala mariborčane po mestu, ob 11. uri pa smo se udeležili okrogle mize na temo trajnostne mobilnosti. Sodelovali so predstavniki treh ministrstev, Mestne občine Maribor, Inštituta za javno zdravje in še nekateri partnerji dogodka.

Predstavniki DEVSa smo v času za razpravo predlagali številne spremembe v davčni in prometni regulativi ter uvedbo ukrepov pozitivne diskriminacije okolju prijaznih vozil. Odgovorni so si povedano zabeležili. Z nekaterimi predstavniki smo se dogovorili za nadaljne stike in sodelovanje.                fotogalerija

Prijeten in uspešen dan je skazil le dogodek na polnilnih postajah na Vodovodni cesti v Mariboru, ki niso delovale. Ena je bila kljub temu na portalu polni.si označena zeleno, kar pomeni, da deluje. Izvedeli smo, da so vse tri polnilne postaje že daljši čas neuporabne, zato pozivamo lastnika, Elektro Maribor in vzdrževalca, Etrel, da jih bodisi usposobijo ali pa označijo kot nedelujoče. Napačne informacije na polni.si lahko namreč uporabniku postaj povzročijo veliko težav.