Problem zaparkiranih polnilnih postaj

Večkrat se uporabnikom vozil na električni pogon dogaja, da je parkirišče pri polnilnih postajah zaparkirano z vozili, ki niso na električni pogon.

Kako v takem primeru ukrepati?

Ena izmed rešitev je obvestilo redarske službe oziroma policijske postaje. Tukaj pa nastane problem. Omenjeni organi lahko ukrepajo v skladu z zakonskimi pogoji. Šele tedaj lahko zoper kršitelja izvedejo prekrškovni postopek.

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah je jasen. Na parkirnih mestih morajo obstajati talne označbe z zeleno obrobo in zeleno talno oznako (silhueta zelenega avtomobila). Navedeno se po zakonodaji uporablja za tovrstna parkirišča v kombinaciji s prometnim znakom. V kolikor parkirišče ni označeno na tak način, zakonskih pogojev za ukrepanje proti nevestnim voznikom ni.

 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-099-03920-OB~P011-0000.PDF

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-099-03920-OB~P004-0000.PDF