PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA MOTORNA VOZILA

PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA MOTORNA VOZILA

Člani Društva e-Mobilnost Slovenija (DeMS), zbrani na rednem letnem zboru v soboto, 1. februarja 2020, izražamo zaskrbljenost zaradi poznega, neusklajenega in neustreznega delovanja različnih resorjev slovenske vlade na področju trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb. 
 
 
Posebej pereče se to kaže ob javni razpravi o novem predlogu obračunavanja davka na motorna vozila (DMV), kjer zgroženi ugotavljamo, da je predlog destimulativen in popolnoma v nasprotju s smernicami spodbujanja trajnostne mobilnosti, kjer je eden izmed ciljev tudi povečanje deleža električnih vozil. Predlog zakona namreč ne predvideva popolne ukinitve DMV na električna vozila, temveč v nasprotju s pričakovanji DMV na električna vozila celo povečuje.
 
Skupno število električnih vozil in tudi pričakovana rast prodaje nadaljnjih vozil je še vedno bistveno pod zastavljenimi cilji in zavezami Slovenije v Evropski skupnosti. Nadalje je število kupljenih električnih vozil tako zanemarljivo, da je prihodek iz naslova DMV za državno blagajno minimalen, v nasprotju pa ima za kupca električnega vozila oprostitev plačila DMV močan spodbujevalni učinek.
 
Na koncu naj poudarimo še dobre prakse držav z daljšo tradicijo, izkušnjami in večjimi uspehi na področju trajnostne mobilnosti, kjer se je prav oprostitev DMV za popolnoma električna vozila izkazala za enega od pravilnih in učinkovitih ukrepov spodbujanja trajnostne mobilnosti, zato predlagamo, da v novem zakonu določi, da je tudi v Sloveniji kupec električnega vozila v celoti oproščen plačila DMV.
 
 
V Radomljah, dne 1. 2. 2020
 
za zbor članov društva DeMS
predsednik Ignac Završnik
 
DeMS
Društvo e-Mobilnost Slovenija 
največje slovensko društvo lastnikov električnih vozil 
Lokacijski prikaz članstva
Lokacijski prikaz članstva

Leave a Reply