Vljudnostno obvestilo v praksi

Vljudnostno obvestilo v praksi

Danes, 23. 10. 2020, smo v društvo dobili elektronsko sporočilo uporabnice električnega vozila, ki je na vozilu našla vljudnostno obvestilo v obliki statične nalepke. Vljudnostno obvestilo je dobila pred MC Šiška v Ljubljani.

Dopis uporabnice električnega vozila

Na tej polnilnici priklop AC Tip2 trenutno ne deluje. Torej je možno polniti zgolj na CCS ali Chademo priključku. Zaradi specifike polnilne postaje je polnjenje omogočeno le enemu vozilu naenkrat.

Glede na število članov društva DeMS ne moremo vedeti, kdo izmed naših članov je obvestilo pustil na vašem vozilu. Vendar, glede na omenjen čas parkiranja, ki je bil skoraj tri ure, lahko domnevamo, da je vozilo, ne glede na tip vozila, imelo že polno baterijo in da je nekdo odklopil vozilo ter priklopil svoje vozilo. Obenem pa pustil še vljudnostno obvestilo DeMS. Namen vljudnostnih obvestil je ozaveščanje uporabnikov, da je prostor pred polnilno postajo namenjen polnjenju in ne parkiranju.

Izobraževanje DeMS

Na svojih izobraževanjih za nove člane društva obravnavamo tudi tematiko parkiranja na polnilnih mestih in bontona, ki naj bi ga uporabniki poznali in se ga skušali držati v praksi. 

Ignac Završnik

 

Leave a Reply