Elektromobilnost: Priložnosti in izzivi ter vloga lokalnih skupnosti pri razvoju

S CER-a (Center energetskih rešitev)  smo dobili spodnje obvestilo o posvetu s področja elektromobilnosti.
​ VABIMO VAS NA POSVET
Elektromobilnost: Priložnosti in izzivi
ter vloga lokalnih skupnosti pri razvoju

Četrtek, 5. november 2015 ob 14. uri
na sejmu Narava in zdravje, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Elektromobilnost dobiva v Sloveniji vse več priložnosti za ustrezen razvoj. Ne le, da imamo številne polnilnice po Sloveniji, do konca letošnjega leta bo vzpostavljena tudi mreža 26 hitrih polnilnic na avtocestnem križu. Vendar pa smo do enostavnejše uporabe še korak stran. Da bi elektromobilnost zaživela v polnosti, potrebujemo sodelovanje lokalnih skupnosti, ki imajo posluh za razvoj čistejšega prometa v mestih in so to pripravljene spodbujati s pozitivno diskriminacijo in omogočanjem razvoja vozil brez izpustov. Občine so ključni igralec za razmah električne mobilnosti, sodobni trendi pa zahtevajo odločnejše ukrepe, ki jih morajo sprejeti, če želimo dvigniti kvaliteto bivanja v mestih. Na dogodku bodo predstavljene konkretnejše usmeritve in možnosti za razvoj elektromobilnosti v občinah.

PROGRAM
14.00: Uvodni nagovor Marta Svoljšak, predsednica Sekcije trajnostna mobilnost CER
14.10: E-mobilnost v Sloveniji: Željo Purgar, Sekcija trajnostna mobilnost CER

14.30: Okrogla miza z vabljenimi gosti
Moderira: Andreja Šalamun, Energetika.NET

  • Matic Sopotnik, Mestna občina Ljubljana
  • Romana Pečnik, Občina Krško
  • Danijel Vuk, Petrol
  • Željko Purgar, Sekcija trajnostna mobilnost CER
  • Tanja Bogataj, Ministrstvo za okolje in prostor (vabljena)
  • Katarina Kafadar, Eko sklad (vabljena)

15.30: Testiranje električnih vozil s člani Sekcije trajnostna mobilnost Centra energetskih rešitev.

Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna pa je prijava na elektronski naslov dogodki@energetika.net, kamor pošljite svoje ime, priimek, e-naslov in ime podjetja.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa!