Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih vozliščih v Sloveniji?

 

Zagotovitev polnilne infrastrukture za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih vozliščih v Sloveniji in spodbujanje uporabe vozil na alternativni pogon skladno z Direktivo 2014/94/EU
Picturedr. Peter Gašperšič

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo bili kot nevladna organizacija povabljeni na konferenco o zagotovitvi polnilne infrastrukture za alternativna goriva. Po programu smo sodelovali na okrogli mizi in kasneje tudi na predstavitvi društva DEVS. Celotni program z udeleženci si lahko ogledate na povezavi.

Uvod in predstavitev programa je imel mag. Matjaž Vrčko, vodja medresorske delovne skupine za pripravo strategije RS na tem področju (Ministrstvo za infrastrukturo), pozdravni govor pa dr. Peter Gašperšič minister za infrastrukturo Republike Slovenije.​


Picture

ga. Dorothée Coucharriè
Pregled dela na področju implementacije Direktive 2014/94 je predstavila ga. Dorothée Coucharrière iz Evropske komisije (Generalni direktorat za mobilnost in promet). Ob njeni predstavitvi je bilo poudarjeno, da je v EU na voljo veliko sredstev za dolgoročno strategijo nepovratnih sredstev na področju čiste energije za transport. Omenjeno je bilo 700 milijard potrebnih sredstev do leta 2030 na področju TEN-T omrežja.
Predstavniki Hrvaške (Josipa Božinović), Avstrije (Hans-Jürgen Salmhofer) in Madžarske (Janos Ungar) so predstavili svoje države in njihov položaj na področju polnilne strukture za alternativne vire energije. Večinoma je bilo govora o električnih vozilih, drugi alternativni viri so bili omenjeni, vendar se razen morda v tovornem prometu ne pričakuje njihovo večjo rast. V primerjavi s sosednjimi državami vodimo na področju polnilne infrastrukture za električna vozila, vendar v primerjavi z Avstrijo zaostajamo v številu električnih vozil. Preboj v številu novih električnih vozil se je v Avstriji zgodil letos iz preprostega razloga, ker se je spremenila davčna zakonodaja na področju službenih vozil.

Picture

Okrogla miza

PicturePredlogi DEVS – a

Sledila je okrogla miza na temo “Prednosti vozil na alternativna goriva in kako doseči preboj”. Iz same debate se je razen redkih izjem (Matej Čer – Avantcar, David Mrvar – DEVS) dalo razbrati, da preboja še ne bo; preveč neznank in nepripravljena avtomobilska industrija.

Vendar gre tukaj za ključno vprašanje ali bomo pionirji na področju emobilnosti ali pa zgolj sledilci. Za prvo rešitev imamo vse možnosti, vendar bo potrebna tudi politična odločitev.


Okrogla miza se je končala in vrsti je bil pogled občin na razvoj alternativnih goriv. Pogled sta predstavila Boštjan Glažar (Združenje občin Slovenije) in Matic Sopotnik (MO Ljubljana). V primeru Združenje občin Slovenije bi sodelovanje z društvom DEVS zelo prispevalo k odpravi mitov o emobilnosti in tudi k pravilni odločitvi občin npr. pri izbiri polnilne infrastrukture. Primer naravne katastrofe v obliki žleda in uporaba električnega vozila kot prenosnega hranilnika električne energije. V takšnih primerih je električno vozilo prednost in ne ovira.

Picture

Matic Sopotnik (MOL)
MO Ljubljana pa moramo pohvaliti, saj prizadevanje na področju trajnostne mobilnosti dosegajo visoke uspehe in je širše priznana z mednarodnim priznanjem Zelena prestolnica Evrope 2016. Prehod na CNG avtobuse, predelava električnega avtobusa, vpeljava električnega kavalirja, električnih osebnih vozil E-Urban, električnega vlakca Urban,….

Picture

Okrogla miza na drugem dnevu kongresa
Kongres je bil dvodnevni, tako smo se v torek ponovno zbrali in začeli diskusijo z okroglo mizo, na kateri so sodelovali naslednji udeleženci. Moderator Željko Purger (CER), Bojan Žlender (Ministrstvo za infrastrukturo), Urška Dolinšek (Ministrstvo za infrastrukturo), Tanja Bolte (Ministrstvo za okolje in prostor), dr. Peter Otorepec (Nacionalni inštitut za javno zdravje), dr. Sonja Jeram (Nacionalni inštitut za javno zdravje), Katarina Kafadar (Eko sklad j. s.), mag. Brigita Škafar (Ministrstvo za finance), Miran Stefanović (Ministrstvo za javno upravo) in Andrej Maležič (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).
Vsak izmed udeležencev je predstavil svoj pogled na obstoječo problematiko. Npr. strategija MZI je kombinirana trajnostna mobilnost (peš, kolo javni prevoz, osebna vozila). Dr. Peter Otorepec je podal oceno, da v Sloveniji letno umre zaradi onesnaževanja s prometom od 1000-1500 ljudi. Mnogo več kot v prometnih nesrečah. Katarina Kafadar je omenila nove razpise s strani Eko sklad. 100 % subvencionirane polnilne postaje v primeru občin, ki ležijo na zaščitenih področjih. Miran Stefanovič je poudaril zavezanost električni mobilnosti pri javnem naročanju, kjer so v prejšnjem mesecu v javni upravi prevzeli osem električnih vozil. Nazadnje pa je Andrej Maležič poudaril, da sredstva za investicije na področju trajne mobilnosti obstajajo in bo potreben skupen dogovor, preko kakšnih razpisov bomo spodbujali tovrstno aktivnost.

PictureMitja Štoka (Butan plin d.d.)

Po okrogli mizi so predstavniki podjetji, ki predstavljajo deležnike na področju stisnjenega/utekočinjenega zemeljskega plina ter vodika, predstavili še svoj pogled.

​Razumljivo je, da so zagovarjali interese svojih podjetij v nasprotju s splošnim vtisom na konferenci, kjer je bilo večino govora o ukrepih na področju električnih vozil in polnilni infrastrukturi za ta vozila.


PictureKatjuša Šavc (Focus, društvo za sonaraven razvoj)

Ob koncu kongresa smo imeli možnost predstavitve svojega pogleda še predstavniki nevladnih organizacij. Katjuša Šavc (Focus, društvo za sonaraven razvoj), Ignac Završnik (DEVS, društvo za električna vozila Slovenije) in Željko Purgar (CER, Center energetskih rešitev).

V društvu DEVS smo se predstavili kot glavni deležnik na področju emobilnosti v Sloveniji. Naši člani s svojimi električnimi vozili predstavljajo več kot 80 % voznega parka v Republiki Sloveniji. Z veseljem delimo svoje izkušnje tudi z drugimi in jim pomagamo na poti v brezogljično družbo. Ponovno je bilo poudarjeno, da se moramo kot družba prilagoditi novim smernicam in iz sledilcev postati družba, ki bo na področju emobilnosti vzor drugim državam v Evropski uniji.

Vse smernice kažejo na zelo pospešen razvoj emobilnosti v Sloveniji. Podpora je med ministrstvi, gospodarstvu, nevladnimi organizacijami na nas pa je, da v tem procesu sodelujemo kot aktivni udeleženci. Tu pa tudi vidim vlogo DEVS-a kot društva, ki lahko na tej poti naredi zelo veliko.

Zapisal
Ignac Završnik
​