DeMS – Predlogi za pospešen prehod na e-mobilnost

DeMS – Predlogi za pospešen prehod na e-mobilnost

Na zadnji 46. seji upravnega odbora z dnem 17. 5. 2022 Društva e-Mobilnost Slovenija smo na pobudo našega člana uskladili nekaj predlogov ukrepov za pospešitev prehoda v nizkoogljično družbo na področju prometa. Predlogi so namenjeni odločevalcem na tem področju.

Povezujemo eSlovenijo 4.0

Električna vozila

  1. Dolgoročnost ukrepov, ki so znani in veljajo vsaj 4 leta od sprejema, da lahko prebivalstvo in podjetja načrtujejo naložbe.
  2. Ukinitev DDV-ja za vsa nova električna vozila za pravne in fizične osebe do doseganja strateških ciljev (Norveški model). S tem se izognemo birokraciji izdajanja odločb s strani Eko Sklada.
  3. Pozitivna diskriminacija uporabnikov električnih vozil, prioritetno parkiranje, vstopi v mesto in rumeni pasovi, brezplačna parkirnina na vseh javnih parkirnih prostorih v Sloveniji in uvedba zelenih tablic. Vsi ukrepi se izvajajo izključno za 100-% BEV (baterijska električna vozila).
  4. Elektrificiranje javnega prevoza, taksijev avtobusov iz razloga opravljenih največ kilometrov v mestih in s tem znižanje izpustov, kjer prebivajo ljudje.
Povezujemo eSlovenijo 3.0

Javna polnilna infrastruktura

  1. Čimprejšnja uveljavitev AFIR EU direktive za plačilo s kreditnimi karticami.
  2. Začasna ukinitev plačila priključne moči za lastnike polnilne infrastrukture. Ko se doseže cilj iz strategije, se predvidi postopen dvig.
  3. Država zagotovi izgradnjo elektroenergetske infrastrukture za postavitev polnilne infrastrukture na nepokritih mestih in občinah po Sloveniji in strateških prometnih linijah, tako tranzitnih kot medkrajevnih. Potrebno je z infrastrukturno opremiti vsa večja mesta v Sloveniji.
  4. Mesta morajo zagotoviti pravico do polnjenja v stanovanjskih naseljih skladno s predlogom DEMS, (link DEMS)
  5. Država prioritetno spodbuja postavitev polnilnic v turističnih krajih in znamenitostih,  hoteli in večji nastanitveni ponudniki postavijo polnilno infrastrukturo.
  6. Vsa obstoječa javna parkirišča za večje število vozil se opremijo s polnilno infrastrukturo, ki omogoča vsaj počasno polnjenje.

V Ljubljani, dne 17.5.2022

Zapisal Ignac Završnik za UO DeMS.

Leave a Reply