Strokovna konferenca „E-mobilnost in MSP-ji“21. aprila 2017, 9.00 – 16.00 / Inffeldgasse 11 (Tehnična univerza v Gradcu)

Strokovna konferenca „E-mobilnost in MSP-ji“21. aprila 2017, 9.00 – 16.00 / Inffeldgasse 11 (Tehnična univerza v Gradcu)

Vabljeni na Strokovno konferenco »E-mobilnost sreča MSP-je (mikro, mala in srednjevelika podjetja), 21. aprila 2017, 9.00 – 17.00 (Tehnična univerza v Gradcu, Inštitut za tehnologijo vozil, Inffeldgasse 11/II, 8010 Gradec), ki označuje naslednji mejnik projekta E-SME.

 21. aprila 2017 od 9. ure naprej se bodo na tehnični univerzi v Gradcu srečali strokovni referenti, MSP-ji, velika podjetja, občine in drugi zainteresirani ter si izmenjali mnenja na teme kot so infrastruktura, financiranje, start-up priložnosti, e-mobilnost za majhna mesta, možne vloge MSP-jev in možnosti finančnih spodbud v Avstriji in Sloveniji.
Namen konference je odkrivanje in spodbujanje razvoja produktov, poslovnih modelov in poslovnih področij z namenom dviga konkurenčnosti in inovacij malih in srednje velikih podjetij na področju e-mobilnosti. To bomo dosegli preko razvoja omrežja in prenosa znanja glavnih referentov, strokovnih predavanj in delavnic.

V sklopu predstavitev glavnih referentov s predstavniki iz znanosti, gospodarstva in interesnih skupin na področju e-mobilnosti bodo predstavljeni zanimivi primeri iz gospodarstva, pa tudi možnosti za razvoj v prihodnosti. Vsak prispevek bo zaključen z nekaj izhodišči za možnosti za nove ali prilagojene storitve oziroma produkte za MSP-je. Med predavatelji bo med drugim tudi predstavnik Nemškega zveznega združenja za e-mobilnost.
Med strokovnimi predavanji bodo predstavljeni inovativni primeri na področju tehnologije in gospodarstva, ki omogočajo pogled na mobilnost prihodnosti in predstavljajo spodbudo za razvoj v lastnem okolju.
Izkoristite priložnost za krepitev vašega podjetja, za izmenjavo izkušenj z drugimi podjetji ter pridobite nova znanja s področja e-mobilnosti. Udeležba je brezplačna.

V kolikor menite, da bi bila strokovna konferenca zanimiva tudi za vašega poslovnega partnerja, vas naprošamo, če mu lahko posredujte VABILO.

Prijave so možne preko elektronskega naslova office.ftg@tugraz.at. Za več informacij smo vam na razpolago:
danilo.ceh@bistra.si (Danilo Čeh, ZRS Bistra Ptuj)
info@rcms.si  (Razvojni center Murska Sobota)
renata.stanko@ozs.si (Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota)

Lep pozdrav/Schone Grusse/Best regards