razpis Ekosklada za polnilne postaje – DeMS društvo e-mobilnost Slovenija

Home / razpis Ekosklada za polnilne postaje – DeMS društvo e-mobilnost Slovenija

 

DEMS (Društvo e-Mobilnost Slovenija) pomaga lokalnim skupnostim: skupaj do čistejšega zraka!


do 100% subvencije za polnilne postaje za EV

Eko sklad j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Društvo za električna vozila Slovenije je na prošnjo Ministrstva za okolje in prostor sodelovalo predvsem pri tehničnem delu objavljenega poziva. Želimo si, da bi bila sredstva optimalno izkoriščena, kar lahko dosežemo z ustrezno razpršenostjo novo nameščenih polnilnih mest po Sloveniji, učinkovito izbiro mikro lokacij polnilnih mest ter modrim izborom ponudnikov polnilnih postaj.

DEMS želi občinam s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem tako pri tem razpisu kot v bodoče pomagati k učinkovitim javnim investicijam v polnilno infrastrukturo in okolju prijazna vozila ter pri ozaveščanju, informiranju in izobraževanju tako občinske uprave kot občanov. ​​

Kako ugotoviti, ali je vaša občina upravičena do nepovratnih sredstev Eko sklada?

Do nepovratnih sredstev po javnem pozivu 44SUB-EVPOL16 so upravičene občine, ki deloma ležijo v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Ali je na območju vaše občine katero od omenjenih območij, lahko preverite na Atlasu okolja, kjer v desnem navpičnem meniju najprej kliknete na prostorske enote in obkljukate občine in po potrebi imena občin. Potem kliknete na besedo narava in v podmeniju obkljukate Naturo 2000, državna in lokalna zavarovana območja. Na zemljevidu se ustrezno obarvajo vsa območja, ki spadajo v obe kategoriji varovanih območij in prikažejo imena in meje občin. Približajte zemljevid na primerno ločljivost, da dobite natančen pregled za ozemlje vaše občine. Če je del vaše občine obarvan in lahko s klikom na to območje dobite podatke o območju, ste upravičeni do financiranja polnilnih postaj.

Kakšno postajo izbrati, kakšne so razlike?

kombinacija AC (izmenični tok) in DC (enosmerni tok) polnilnih postaj zagotavlja pokritost največjega števila različnih standardov polnjenja in s tem optimalno pokritost različnih modelov vozil. Cene sofinanciranja zagotavljajo pokrivanje celotne nakupne vrednosti brez DDVja. Pri izbiranju za vas najugodnejših in za nas uporabnike najbolj praktičnih polnilnih postaj vam bomo člani društva z veseljem pomagali.

Kako lahko pomagamo?

Pri aktualnem razpisu 44SUB-EVPOL16 in nasploh vam lahko pomagamo pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s poudarkom na zmanjševanju stroškov občine in praktičnosti uporabe za koristnike polnilnih postaj
 • izboru stroškovno najbolj učinkovitih mikro lokacij za namestitev polnilnih postaj
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • zagotavljanju učinkovitosti pri nakupih električnih vozil

​K sodelovanju nas lahko povabite z obrazcem na dnu strani:

Hitreje in učinkoviteje do okoljskih ciljev na področju prometa z DEMS-om

 • podpora pri razpisih
  DEMS vam lahko pomaga pri prijavah na javne razpise in sooblikovanje vaših javnih razpisov. Naše dolgoletne izkušnje in odlično poznavanje trga ter potreb uporabnikov električnih vozil lahko pomagajo k večji učinkovitosti vaših prizadevanj k uvedbi e-mobilnosti
 • svetovanje pri vlaganju v polnilno infrastrukturo in električna vozila
  Naši nasveti pri izboru, umeščanju ter delovanju tako polnilne infrastrukture kot električnih vozil lahko pomagajo do velikih prihrankov. Odlično poznamo prednosti in slabosti ponujenih polnilnih rešitev in posameznih modelov električnih vozil, saj jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, redno izmenjujemo izkušnje, obiskujemo sejme in se dodatno izobražujemo.
 • izvedba delavnic in predavanj
  Zaradi pogosto zavajajočih in neresničnih medijskih objav ter odporom do sprememb se e-mobilnost v Sloveniji uveljavlja precej počasneje kot v drugih državah EU in kot si država želi. Na predavanjih in delavnicah ovržemo strahove in mite, ki se držijo e-mobilnosti, predstavimo odločilne prednosti električnih vozil, predvsem zdravstvene, okoljske in finančne koristi, ki so jih deležni tako občani kot država in evropska skupnost v celoti. Predavanja in delavnice so prilagojeni posameznim starostnim skupinam, od predšolskih otrok do upokojenih ter interesnim skupinam, kot so podjetja, lokalne skupnosti, koncesionarji za javni promet… Naša predavanja in delavnice priporočamo predvsem vrtcem, šolam, javnim podjetjem ter občinski upravi.
 • soorganizacija ali udeležba na promocijskih dogodkih
  Dogodke, s katerimi promovirate vaše cilje v prometu, lahko obogatimo s prisotnostjo naših svetovalcev in različnih električnih vozil. Obiskovalcem predstavimo svoja vozila, njihove prednosti in pomoč Eko sklada pri nakupu ter jim omogočimo poskusne vožnje z njimi. Vedno imamo v rokavu tudi odgovore na najrazličnejša vprašanja s področja uporabe e-vozil in e-mobilnosti nasploh. Med dogodkom lahko izvedemo prej omenjena predavanja in delavnice.

ponudba sodelovanja – ponudba lahko služi kot osnova za naročilnico 

kontaktni obrazec za lokalne skupnosti

vpišite ime občine

prosimo, vpišite ime in priimek kontaktne osebe ter njeno funkcijo v občinski upravi


prosimo, označite področja, na katerih vidite možnosti sodelovanja in vpišite morebitne predloge v polju opombe

vpišite svoje predloge sodelovanja z DEVSom