Plačilo procesirano – zahvala.

Home / Plačilo procesirano – zahvala.

Plačilo prejeto!

Veše plačilo je bilo procesirano. Po preverbi boste dobili polne pravice člana DEMS.