DeMS člani poročajo s terena

DeMS člani poročajo s terena

DeMS delovna skupina za nadzor in delovanje polnilne infrastrukture

Ena izmed ključnih točk prehoda v nizkoogljično družbo na področju prometa je preprosta in delujoča polnilna infrastruktura za električna vozila. V praksi se izkaže, da naši člani prevečkrat naletijo na nedelujočo polnilno infrastrukturo, ki kljub opozorilom lastnikom, še vedno ne deluje.

V primeru polnilne infrastrukture, postavljene iz javnih sredstev, obstaja še ena obveznost za lastnika. V skladu s podpisano pogodbo mora zagotavljati delujočo polnilno infrastrukturo za obdobje, ki je določeno v pogodbi, v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se morajo finančna sredstva vračati.

Spodaj je vsebina dopisa, ki je bila poslana na Eko sklad, saj je bila omenjena polnilna infrastruktura postavljena s sofinanciranjem Eko sklada.

»V delovni skupini za nadzor in delovanje polnilne infrastrukture pri Društvu e-Mobilnost Slovenija, obravnavamo dopis uporabnika polnilnih postaj na lokacijah, ki jih navaja.

  1. Občina Šentjernej / https://www.plugshare.com/location/155089

Polnilna postaja ne omogoča istočasnega polnjenja dveh vozil.

  1. Občina Kostanjevica na Krki / https://www.plugshare.com/location/134105

Polnilna postaja ne deluje že več kot 90 dni.

Ugotavljamo, da lastnik polnilnih postaj za električna vozila, ki je pridobil nepovratna finančna sredstva s strani Eko sklada ne upravlja in zagotavlja uporabe pod pogoji, ki jih je Eko sklad zahteval pri realizaciji postavitve, z namenom nemotene uporabe za polnjenje električnih vozil.

Eko sklad zato naprošamo, da ugotovi upravičenost vloženih sredstev za delovanje in s tem zagotovi uporabo ali predlaga odstranitev omenjenih polnilnih postaj in vračilo že prejetih sredstev iz poziva 44SUB-EVPOL16.«

Ljubljana 22. 11. 2021, za DeMS zapisal

Ignac Završnik

P.S.

Eko sklad odgovor prejet 24. 11. 2021

“Občina Šentjernej je prejela odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za nakup 1 DC polnilne postaje, vendar je bilo ob pregledu zaključne dokumentacije ugotovljeno, da polnilna postaja ni delovala. Občini je bila konec leta 2018 pravica do spodbude odvzeta, samo nakazilo subvencije torej ni bilo izvedeno. Vseeno pa vas prosimo, da nam sporočite, če je na polnilni postaji še vedno oznaka Eko sklada kot sofinancerja, da lahko občini naročimo odstranitev te oznake.

Občini Kostanjevica na Krki, ki je pridobila sredstva na javnem pozivu 44SUB-EVPOL16, bomo poslali poziv k odpravi napake.

Eko sklad se zaveda pomembnosti nadzora nad dodeljenimi sredstvi, zato ob vsaki prijavi nedelovanja polnilnih postaj poziva občine k odpravi napak. V kolikor boste v prihodnje še naleteli na težave pri polnjenju s polnilnimi postajami, ki so bile sofinancirane s strani Eko sklada, se priporočamo za vaš odziv.”

Šentjernej z dnem 22. 10. 2018
Piran 4. 10. 2018, komisijska testiranja

Leave a Reply